2022-06-29 13:33Pressmeddelande

Almedalsseminarium: Arbetsmarknaden förändras – gör a-kassan det?

Svenska tecknareSvenska tecknare

Arrangörer: KLYS, Fackförbundet Scen & Film, Journalistförbundet

Tid och plats: tisdag 5 juli, kl. 12.30-13.45, TCO-landet, Strandgatan 19, Visby

Antalet frilansare ökar, inte minst på kultur- och medieområdet, men det är många gånger svårt för dessa att få tillgång till a-kassa när de inte har jobb. Detta blev särskilt tydligt under pandemin.

Regeringen arbetar just nu med en stor a-kassereform som syftar till en modernisering av arbetslöshetsförsäkringen och till att fler på arbetsmarknaden ska ha rätt till a-kassa. I detta samtal diskuterar politiker och företrädare för kulturskapare och journalister, hur a-kassan bör reformeras för att bättre fånga en växande grupp frilansare på arbetsmarknaden.

Karin Inde, KLYS ordförande: ” Det är av största vikt att a-kassan reformeras för att fungera i sin samtid. Det är inte rimligt att frilansare hamnar utanför. För att fler ska våga satsa på en yrkesbana inom kultur- och medieområdet behöver trygghetssystemen anpassas och där utgör a-kassan en viktig del”.

Annika Fehling singer/songwriter uppträder

Medverkande: Anna Johansson, ordförande arbetsmarknadsutskottet, Socialdemokraterna, Alireza Akhondi, ledamot arbetsmarknadsutskottet, Centerpartiet, Ulrika Hyllert, ordförande, Journalistförbundet, Simon Norrthon, ordförande, Fackförbundet Scen & Film, Karin Inde, ordförande, KLYS, Mats Essemyr, expert i a-kasseutredningen, f.d. utredare TCO. Moderator: PetteriFlanagan Karttunen, kommunikationschef, Journalistförbundet


Om KLYS - Sveriges Kulturskapare

KLYS - en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor. www.klys.se


Kontaktpersoner

Ulrica Källén
Verksamhetsledare
Ulrica Källén
Carl Liungman
Regionalpolitisk strateg
Carl Liungman