2023-06-27 07:35Pressmeddelande

Första spadtaget Brännebacka Västra

Foto på personer från Grästorps kommun och Peab Anläggning. En grävmaskin och beachflaggor med logotyper bakom personerna. Eva Dahl, kommundirektör, Kent Larsson, kommunalråd och KSO, Maria Toll, andre kommunalråd och vice KSO, Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef, Martin Stéen, ombud Peab Anläggning, Adam Blomster, samhällsplanerare, Magnus Werneholm, teknisk ch...

Både Grästorps kommun och partneringentreprenören Peab Anläggning är förväntansfulla inför att påbörja byggnationen av det nya bostadsområdet Brännebacka Västra. I tisdags togs det första spadtaget på området.

Det här är det största område vi har planlagt under modern tid i Grästorp, och det blir väldigt roligt när det blir färdigt och kan börja bebyggas med bostäder, säger Kent Larsson, kommunalråd och KSO i Grästorp, som tog det första spadtaget på området med en grävmaskin. 

Kent Larsson har varit med från starten i arbetet med hela Brännebackaområdet. Marken för Brännebacka Västra förvärvades till viss del redan i början på 2000-talet, samtidigt som Grästorps kommun köpte marken till bostadsområdet på den östra sidan vägen, det första Brännebacka-området.

Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Grästorps kommun, tillträdde när detaljplanen låg ute för antagande under 2022.

Sett till kommunens storlek är det här ett jättestort projekt, med cirka 300 bostäder. Vi har en bra detaljplan med blandad bebyggelse som skapar förutsättningar för Grästorp att växa, och jag känner mig väldigt trygg med Peab Anläggning som strategisk partneringentreprenör, säger Stefan. 

Ett partneringavtal innebär ett tätt samarbete mellan uppdragsgivare och entreprenör, där man tar gemensamt ansvar för kostnad och utförande, och där Peab och Grästorps kommun tillsammans utreder, planerar och projekterar fram bästa möjliga förutsättningar för den nya infrastrukturen i Grästorp.

Vi ser mycket fram emot att utföra uppdraget tillsammans med Grästorps kommun. Att jobba i strategisk partnering är något vi trivs med. Då är vi med i ett tidigt skede och jobbar tillsammans med kunden för att utveckla och projektera på bästa sätt” säger Martin Stéen, ombud Peab Anläggning.  

Under sommaren kommer Peab att etablera byggbodar på området samt sätta upp staket, och i augusti kommer arbetet med att anlägga vatten och avlopp att börja.  

På den första etappen av Brännebacka Västra finns plats för tretton villatomter samt radhus och flerfamiljshus. Villatomterna ligger redan nu ute till försäljning via Grästorps kommuns tomtkö.Om Grästorps Kommun

Välkommen till Grästorps kommuns pressrum. Grästorps kommun ligger i Västra Götalands Län och i gamla Skaraborgs Län, precis nedanför Vänern. Grästorps kommun är en av Sveriges mindre kommuner med nästan 6000 invånare. I Grästorps kommun arbetar nästan 500 personer för att; ge omsorg till våra barn och äldre, sköta vatten, avfall, renhållning och trafik, ansvara för stadsplanering och byggfrågor, arbeta med kultur- och turism samt fritidsverksamhet plus mycket mer.


Kontaktpersoner

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef
Stefan Jansson
Adam Blomster
Samhällsplanerare
Adam Blomster