2022-12-06 15:26Pressmeddelande

Välkommen till första spadtaget för Tröingeskolan

Bild på hur Tröingeskolan kan komma att se ut. Bild: MadeUp och NorconsultIllustrationsbild av Tröingeskolan. Bild: MadeUp och Norconsult

På fredag den 16 december klockan 11 är det dags att ta det första symboliska spadtaget för Falkenbergs kommuns nya F–9-skola i Tröingedal – Tröingeskolan – som är kommunens största investeringsprojekt någonsin. Skolan förväntas vara klar inför skolstarten höstterminen 2025. Välkommen att delta på första spadtaget!

Tid och plats 

Fredag 16 december  
Klockan 11–12

Vi ses på byggarbetsplatsen (åkern) nedanför Tröingeberg på Hällinge ringväg.

Medverkar gör elever och personal vid Fajansskolan och Vinbergsskolan, representanter från kultur-, fritids- och teknikförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, representanter från entreprenören HA-bygg och representanter från respektive nämnd.

Program

11.00–11.20

Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande inleder och hälsar alla välkomna.

Därefter följer tal av Peter Dygården (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids- och tekniknämnden, byggprojektledare och entreprenör.

11.20–11.30 

Första spadtag med elever, rektor, politiker och entreprenör.

11.30–12.00 

Kaffe, saft, fika och mingel.

Anmälan

Anmälan senast tisdag 13 december.

Inbjudan i pdf att ladda ner eller skriva ut

Presskontakt och anmälan 

Madeleine Thyrsson, kommunikatör
0346-88 50 52  
madeleine.thyrsson@falkenberg.se

Kontaktperson för frågor om projektet 

Linnea Severinson, byggprojektledare
0346-88 51 55 
linnea.severinson@falkenberg.se
 Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.