2022-11-22 15:37Pressmeddelande

Klart med entreprenör till Tröingeskolan

Bild på hur Tröingeskolan kan komma att se ut. Bild: MadeUp och NorconsultIllustrationsbild av Tröingeskolan. Bild: MadeUp och Norconsult

Falkenbergs kommuns största investeringsprojekt någonsin har passerat en ny viktig milstolpe. Nu är det nämligen klart vem som ska bygga Tröingeskolan med fristående idrottshall i Falkenbergs kommun. Henrik Anderssons Byggnads AB, HA Bygg, har tecknat avtal med kommunen och kommer att börja arbetet med att bygga den nya F–9-skolan.

Under de närmaste två åren kommer den nya F–9-skolan i Tröingedal att växa fram. Falkenbergs kommun har skrivit kontrakt med entreprenör HA Bygg.

– Det ska bli väldigt kul att sätta igång med arbetet av skolan och tillhörande idrottshall. Vi lämnar med varm hand över stafettpinnen till vår entreprenör och ser fram emot att få se skolan och utemiljön gå från skiss till verklighet. Skolan blir ett lyft för området men också för hela Falkenbergs kommun, säger Linnea Severinson, byggprojektledare på Falkenbergs kommun. 

Den lilla skolan i skolan

Vi bygger skolan för att ge en upplevelse av den lilla skolan i skolan med flexibla och inspirerade lärmiljöer som ger goda undervisningsmöjligheter. Den nya skolan kommer att byggas i tre våningar. Skolan får två matsalar. En matsal för barn i årskurs F–3 och en matsal för elever i årskurs 4–9. Idrottshallen, Tröinge idrottshall, har en inriktning mot gymnastik och byggs i två våningsplan och kommer utrustas med solceller, vilket gör skolan och idrottshallen ännu mer hållbar ur ett miljöperspektiv. Budgeten för skolan är 484 miljoner kronor. 

Tröingeskolan förväntas vara klar inför skolstarten höstterminen 2025

När Tröingeskolan är färdigbyggd kommer den att rymma fyra paralleller i årskurserna F–9. Vi räknar med att skolan tar emot sina första elever höstterminen 2025.

Snart klart med entreprenör för utbyggnad av gator och ledningar i Tröingedal

Tilldelningen för genomförandet av Tröingedal är klar och inga överklaganden har kommit in. Tilldelad entreprenör blir Infrakraft Halmstad AB. Falkenbergs kommun skriver avtal med entreprenören inom några veckor och byggstart tidigast i januari.

Projektet omfattar ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar, grönytor, VA (vatten och avlopp), el, fiber och fjärrvärme.

För mer information: 

Linnea Severinsson, byggprojektledare på Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen
linnea.severinson@falkenberg.se

Relaterade artiklar:

Tröingeskolans bygglov har vunnit laga kraft (notified.com)Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.