2023-01-16 11:56Pressmeddelande

Pressinbjudan: Presentation av extern oberoende utredning  

Den 20 oktober förra året beslutade Falkenbergs kommun att tillsätta en extern oberoende utredning med anledning av en mediegranskning om Falkenbergs kommun gjord av Hallands Nyheter. Nu är utredningen klar och ska presenteras av Trägårdh advokatbyrå.  

Utredningen kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott tisdagen den 17 januari. Därefter presenteras utredningen på en pressträff.  

Tid: 13.00-14.30  

Plats: Stadshuset Falkenberg  

Anmälan till: Robert Andersson, kommunikatör: robert.andersson@falkenberg.se  

Slutsatser från utredningen 

Utredningen kom till kommunen fredag eftermiddag och genomgår just nu en sekretessprövning. Det arbetet beräknas vara färdigt till tisdag eftermiddag. Utifrån utredningens sammanfattning kan vi redan nu konstatera att det inte finns några bevis, omständigheter eller tecken på korruption, mutbrott, trolöshet mot huvudman eller andra brott som bär prägel av korruption. Ingen av de granskade personerna har haft uppsåt/motiv att berika sig själv eller någon annan, och ingen av parterna har blivit otillbörligt gynnade. 

Bakgrund   

Under oktober månad förra året publicerade Hallands Nyheter en artikelserie där det i ett antal artiklar framgick uppgifter som ledde till att Falkenbergs kommun tillsatte en extern oberoende utredning. Upphandlad advokatbyrån som mottog uppdraget är Trägårdh Advokatbyrå.   

På pressträffen deltar bland annat:   

Martin Husberg, advokat Trägårdh Advokatbyrå  
Charlotte Andersson, advokat Trägårdh Advokatbyrå  
Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande  
Sandra Johansson, oppositionsråd  
Lars Fröding, kommundirektör  
Lina Weetman, kanslichef  

Välkomna! 


Ämnen: Kommun

Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".