2023-02-21 11:59Pressmeddelande

Falkenberg växer snabbare än väntat enligt ny prognos

Flygbild på FalkenbergFlygbild Falkenberg

Enligt en helt ny prognos kommer Falkenbergs kommun ha 50 000 invånare år 2027. Befolkningstillväxten förklaras av fler färdigställda bostäder, ett högre barnafödande och att fler flyttar till än från Falkenberg under hela prognosperioden.

Falkenbergs kommun ser ut att nå det övergripande målet om 50 000 invånare till 2030 tre år tidigare än beräknat, redan 2027. Det visar en helt ny prognos som kommunen tillsammans med Sweco har tagit fram. Enligt prognosen växer Falkenberg i genomsnitt med 1,5 procent per år.

Fler barn gjorda och hög inflyttning

Under året 2021 ökade Falkenberg befolkning med 1,6 procent, 722 personer, vilket är den högsta befolkningsökningen under de senaste 50 åren. De senaste 15 åren har fler fötts än avlidit i Falkenberg och de senaste två åren har kommunen haft det högsta antalet födda sedan början av 1990-talet. De närmsta åren kommer antalet färdigställda bostäder att vara högt.

– Vi befinner oss i ett osäkert läge i bostadsmarknaden till följd av konjunkturläget vilket gör att det inte går att vara helt säker på utfallet. Prognosen över färdigställda bostäder under de närmsta åren betraktar vi däremot som hyfsat säker. Det mesta tyder på att det är fler som flyttar till än från Falkenberg och befolkningstillväxten sker främst i centralorten och i kustområden, säger Josefine Eirefelt, verksamhetschef för Hållbar samhällsutveckling i Falkenbergs kommun.

Befolkningen ökar mest i centralorten och kustområdet

Det är främst i stadsdelarna Stafsinge och Tånga som den största befolkningstillväxten kommer att ske, där ökningen till år 2032 är 201 procent respektive 203 procent. Falkenbergs inland kommer ha en låg men stadig befolkningsutveckling.

– Vi växer snabbare än väntat och det är en positiv signal om att fler människor vill bo i Falkenberg, vi är en attraktiv kommun. Nu handlar det om att växa hållbart och planera för framtida behov vad det gäller kommunal service och välfärd för en åldrande befolkning och för fler barn i förskola och skola, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Färre ska försörja fler

Historiskt har försörjningskvoten varit högre i Falkenberg än i både riket och länet och år 2021 låg den på 90, jämfört med riket 77 och länet 86. Försörjningskvoten beräknas öka till 97 fram till 2050 och det beror främst på att Falkenberg har en större andel äldre i sin befolkning.

Här kan du läsa hela rapporten: 

Befolkningsprognos 2022-2050Om Falkenbergs kommun

Vi i Falkenbergs kommun har ett brett och viktigt samhällsuppdrag. Vi utbildar barn och unga i våra förskolor och skolor. Våra medarbetare ger kommunens invånare vård, omsorg och stöd i sina hem eller i våra boenden. Vi planerar för bostäder, vägar och gator, avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning. Vi förvaltar och utvecklar Falkenberg som plats, i enlighet med vår vision "vi växer för en hållbar framtid".


Kontaktpersoner

Josefine Eirefelt
Tf förvaltningschef serviceförvaltningen
Josefine Eirefelt
Serviceförvaltningen
Per Svensson (S)
Kommunråd Falkenbergs kommun
Per Svensson (S)
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Kontaktcenter, Falkenbergs kommun
Det här är vår växel, be om att få tala med talespersonen i pressmeddelandet.