2022-06-20 06:33Nyheter

Hållbara medarbetare

Höstbild i Lilla Edet.

Combimix vision är “Tillsammans för ett hållbart resultat” vilket speglar vår verksamhet utifrån perspektiven tillverkning, ekonomi och vår viktigaste tillgång, våra medarbetare! 
Som medarbetare på Combimix ska man inte bara ha en trygg och säker arbetsmiljö utan även få möjligheten till ett hållbart arbetsliv och ett livslångt lärande. 

Det hållbara arbetslivet handlar inte bara om en eller ett par fokusområden utan kräver att vi som arbetsgivare arbetar brett och systematiskt med frågan. Det hållbara arbetslivet är i slutändan individuellt och kräver att vi som arbetsgivare möjliggör en god balans mellan privat- och arbetsliv, att vi systematiskt motverkar ohälsa och risker, samtidigt som vi vågar utmana varandra till lärande och utveckling som gynnar Combimix fortsatta tillväxtresa. 

Därför erbjuder vi våra medarbetare 5000:- i friskvårdsbidrag, företagshälsovård, kollektivavtalade försäkringar, extra sjukvårdsförsäkring för de som behöver och regelbundna hälsoundersökningar för de kollegor som är mest utsatta för risk på lång sikt. 

Att främja välmående är att arbeta systematiskt och förebyggande. Att inte bli sjuk och hamna i ohälsa är det mest proaktiva och därmed hållbara, vi vill helt enkelt inte laga utan vårt fokus är att underhålla det som är bra och positivt samtidigt som vi motverkar och eliminerar uppdagade risker. 

Vi följer upp arbetsmiljöarbetet regelbundet genom medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete och reviderar våra förmåner utifrån rådande behov.

Vi ska nå våra mål och ha roligt tillsammans!

Vi ska nå våra mål och ha roligt tillsammans! Att samarbeta och lära av varandra är viktiga ingredienser för ett hållbart arbetsliv där vi tillsammans skapar den positiva arbetsmiljön, vilket vi tror ger gladare och mer engagerade medarbetare som helt enkelt mår bättre. Därför har vi gemensamma frukostar, luncher, kickoffer och interna utbildningar där kollegor utbildar varandra. 

Vi är stolta över vårt hållbara arbetsmiljöarbete och att vi alla ska nå våra mål tillsammans.Om Combimix

Combimix tillverkar mineralbaserade produkter för byggindustrin. I sortimentet finns bl.a. produkter för golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering, restaureringsbruk för kulturbyggnader m.m. Försäljning sker i Sverige, Danmark, Norge och USA.

Kontaktpersoner

Towe Aastrup
Marknadskoordinator
Towe Aastrup