2023-10-23 05:30Tiedote

Vaikea kuulonalenema on yhteiskunnalle kallista - mutta mahdollisuuksia on olemassa kustannustehokkaaseen hoitoon

Sisäkorvaistutteet – kuuloratkaisu CochleariltaSisäkorvaistutteet – kuuloratkaisu Cochlearilta

  • Vaikea kuulonalenema ja sen kielteiset seuraukset ovat väestön ikääntymisen myötä kasvava kansanterveysongelma.
  • Vain murto-osa (<20 %), joilla on vaikea kuulonalenema, saa jo saatavilla olevaa turvallista ja kustannustehokasta hoitoa - sisäkorvaistutehoitoa (SI).
  • Ruotsissa yhteiskunnalle aiheutuu 1,2 miljoonan Ruotsin kruunun lisäkustannukset jokaista hoitamatonta potilasta kohden verrattuna kuulevaan väestöön.

Vaikeasta kuulonalenemasta kärsivät ovat yhtä huonokuntoisia kuin vaikeasta sydämen vajaatoiminnasta kärsivät2, ja dementian riski on viisi kertaa suurempi vaikeasti huonokuuloisilla kuin normaalikuuloisilla3. Muita lisääntyneitä riskejä tässä ryhmässä ovat kaatumiset4 ja masennus5. Suuren henkilökohtaisen kärsimyksen lisäksi on tähän asti jäänyt epäselväksi, miten nämä vakavat riskit vaikuttavat yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. 

Nyt on julkaistu uusi ruotsalainen terveystaloudellinen arviointi1, jossa on arvioitu aikuisten hoitamattomaan vaikeaan kuulonalenemaan liittyviä yhteiskunnallisia kustannuksia. Yhteiskunnalliset kokonaiskustannukset ovat 23,9 miljardia kruunua eli 1,2 miljoonaa kruunua suuremmat hoitamatonta potilasta kohden verrattuna kuulevaan potilaaseen.

RISE (Research Institutes of Sweden) suoritti laskelman vuonna 2022 kehittämällä terveystaloudellisen mallin yhteiskunnallisten kustannusten laskemiseksi. Tämä malli toimii yksinkertaistettuna simulaationa todellisuudesta ja antaa varovaisen arvion kustannuksista. Mallin pohjana käytettiin useita tieteellisiä tutkimuksia, muun muassa kaatumisten, dementian ja masennuksen kaltaisten lääketieteellisten riskien kustannuksia.  

Suuri osa näistä kustannuksista aiheutuu kaatumisista, ja kunnat joutuvat tällöin vastaamaan suurimmasta osasta kustannuksia, esimerkiksi kotihoidon kautta. Kuulonalenemasta seuraavat kognitiiviset häiriöt ja lopulta dementia ovat toinen merkittävä kustannuserä yhteiskunnalle. 

"Nykyään on paljon näyttöä siitä, millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä liittyy siihen, että vaikeasti kuulovammaisia potilaita ei hoideta. Meillä on nyt myös konkreettista tietoa, joka korostaa mahdollisia kustannuksia, joita syntyy, jos tämä ryhmä ei saa ansaitsemaansa hoitoa. On selvää, että hoitamaton kuulonalenema aiheuttaa riskejä paitsi yksittäiselle potilaalle myös koko yhteiskunnalle. Nämä arvokkaat tiedot on jaettava poliittisille päättäjille, jotta näiden päivittäin vaikeuksissa olevien potilaiden seurantaa ja hoitoa voidaan parantaa", sanoo Cochlear Nordicin toimitusjohtaja Lotta Vedholm.

On olemassa lääketieteellinen hoito, joka on sekä turvallinen että kustannustehokas - sisäkorvaistute. Tulokset osoittavat, että suurimmalla osalla, myös ikäihmisillä, elämänlaatu paranee huomattavasti6.

 

1. Preuter M, Johansson K,  Societal costs of severe-to-profound hearing loss among adults without cochlear implants– A health economic evaluation using a Markov model https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1758527/FULLTEXT01.pdf

2. Salomon, J. A., Haagsma, J. A., Davis, A., de Noordhout, C. M., et al.  (2015). Disability weights for the Global Burden of Disease 2013 study. The Lancet. Global Health, 3(11), e712-723. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00069-8

3. Frank R. Lin, MD, PhDE. Jeffrey Metter, MDRichard J. O’Brien, MD, PhD; et al Hearing loss and incident dementia Arch Neurol. 2011;68(2):214-220. doi:10.1001/archneurol.2010.362

4. Agmon M, Lavie L, Doumas M. The association between hearing loss, postural control, and mobility in older adults: a systematic review. J Am Acad Audiol. 2017;28(6):575-88

5. Hsu W, Hsu C, Wen M, Lin H, Tsai H, Hsu Y, et al. Increased risk of depression in patients with acquired sensory hearing loss: A 12-year follow-up study. Medicine [serial on the Internet]. (2016, Nov), [cited July 3, 2018]; 95(44): e5312.

6. C Issing, U Baumann, J Pantel och T Stöver  Cochlear implant therapy improves the quality of life in older patients – A prospective evaluation study Otol Neurotol. 2020 Oct;41(9):1214-1221


Meistä Cochlear

Ihmiset ovat innoittaneet Cochlearia aina siitä asti, kun professori Graeme Clark ryhtyi luomaan ensimmäistä monikanavaista sisäkorvaistutetta nähtyään isänsä kamppailevan kuulonaleneman kanssa. Vuodesta 1981 lähtien Cochlear on valmistanut yli 700 000 laitetta ja auttanut kaikenikäisiä ihmisiä yli 180 maassa kuulemaan. Maailman johtavana implantoitavien kuuloratkaisujen valmistajana Cochlear auttaa ihmisiä löytämään elämän kaikki mahdollisuudet ja toivottaa heidät tervetulleiksi maailman suurimpaan kuuloistuteyhteisöön. Cochlear työllistää ympäri maailman lähes 4 500 työntekijää, jotka pyrkivät kaikin tavoin täyttämään kuulonaleneman kanssa elävien tarpeet. Yhtiö innovoi jatkuvasti ennakoidakseen tulevaisuuden tarpeita ja on tähän mennessä sijoittanut yli 2 miljardia Australian dollaria tutkimukseen ja tuotekehitykseen kehittääkseen uusia tekniikoita ja auttaakseen vieläkin useampia kuulemaan. www.cochlear.com


Yhteystiedot

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson