2023-09-11 07:06Tiedote

Kuulonaleneman kuntoutus voi puolittaa kognitiivisen heikentymisen riskin

  • Uudessa uraauurtavassa ACHIEVE (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders) -tutkimuksessa on selvitetty, voiko kuulonkuntoutus hidastaa kognitiivisen heikentymisen riskiä ikäihmisillä.
  • Tulokset esiteltiin kansainvälisessä Alzheimer's Association International Conference 2023 (AAIC®) -konferensissa heinäkuussa 2023 ja julkaistiin samanaikaisesti The Lancet -lehdessä1.

On jo olemassa tutkimusdataa, joka viittaa kuulonaleneman ja dementian välisen yhteyteen2. Nyt on ensimmäistä kertaa julkaistu satunnaistettu tutkimus, jossa keskitytään kuulonaleneman kuntouttamiseen tämän riskin pienentämiseksi. Tutkimukseen osallistui 977 70-84-vuotiasta, joilla oli lievä tai keskivaikea kuulonalenema. Tutkimus toteutettiin kolmen vuoden ajan neljässä eri keskuksessa Yhdysvalloissa.

Tulokset

Siinä alaryhmässä, jolla oli myös muita kognitiivisten sairauksien riskitekijöitä, aktiivinen kuulokojeiden käyttö vähensi kognitiivista heikentymistä 48 prosenttia verrattuna ryhmään, joka ei hoitanut kuuloalenemaansa. Koko ryhmässä ei kuitenkaan ollut eroa. Selitys tälle on, että he olivat terveempiä ja seuranta-aika oli todennäköisesti liian lyhyt.

Cochlear Nordicin toimitusjohtajan Lotta Vedholmin mukaan tulos on virstanpylväs sen ymmärtämisessä, että kuuloterveys on muutakin kuin pelkkä kyky kuulla. "Jos sinulla on useita riskitekijöitä sairastua dementiaan, voit hyötyä suuresti (48 % pienempi riski) minimoimalla sen tekijän vaikutuksen, mihin pystyt itse vaikuttamaan - tässä tapauksessa kuulon heikkenemisen. Kuulon aktiivinen kuntoutus auttaa ihmisiä pysymään sosiaalisesti aktiivisina, säilyttämään mielenterveytensä ja pysymään fyysisesti kunnossa. Kuulonalenema on kansanterveysongelma, ja kuntoutuksen pitäisikin olla sekä poliittisten päättäjien että terveydenhuollon ammattilaisten ensisijainen tavoite, sillä sen avulla on mahdollisuus vähentää kognitiivisen heikkenemisen riskiä iäkkäillä ihmisillä, joilla on erilaisia riskitekijöitä". 

Tutkijat toteavat, että tulokset vahvistavat näyttöä siitä, että kognitiivisen heikentymisen ja dementian tunnettujen, muutettavissa olevien riskitekijöiden käsittely kannattaa. Tulevaisuudessa tämä voisi myös mahdollisesti vähentää kasvavaa maailmanlaajuista dementiataakkaa.

Kuulonalenemalla on taipumus edetä ajan myötä. Kun on tiedossa, milloin oikeanlainen kuntoutus pitää aloittaa, voidaan tällä tavoin auttaa ihmisiä osallistumaan mieleisiin aktiviteetteihin ja säilyttämään mielenterveytensä. Ihmisiä, joilla on kuulonalenema, kehotetaan hakeutumaan ajoissa kuulontutkimukseen mahdollisten seurausten välttämiseksi.

Tietoa ACHIEVE-tutkimuksesta

ACHIEVE-tutkimus on satunnaistettu tutkimus ikääntyneille (70-84-vuotiaille), joilla on hoitamaton kuulonalenema ja joilla ei ole merkittävää kognitiivista heikentymistä. Tutkimus tehtiin neljässä eri paikassa Yhdysvalloissa, ja siihen osallistui yhteensä 977 henkilöä. Osallistujat rekrytoitiin kahdesta tutkimuspopulaatiosta: 238 aikuista, jotka osallistuivat ARIC-tutkimukseen (Atherosclerosis Risk in Communities), sekä 739 tervettä vapaaehtoista, jotka olivat hiljattain ilmoittautuneet tutkimukseen.

Interventioryhmä sai kolmen vuoden aikana kuulokojeet, "työkalupakin" omaseurantaa varten sekä jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa audiologilta. Kontrolliryhmä sai terveystiedon asiantuntijan antamaa neuvontaa kroonisten sairauksien ennaltaehkäisystä. Ensisijainen päätetapahtuma oli neurokognitiivisen suorituskyvyn muutos kolmen vuoden aikana.

Koko tutkimuspopulaation tulokset eivät osoittaneet eroa kuulointerventio- ja kontrolliryhmien välillä. Vertailu ARIC-alaryhmässä osoitti kuitenkin, että kognitiivinen heikentyminen oli jopa 48 prosenttia vähäisempää niillä, jotka saivat kuulonkuntoutusta, verrattuna niihin, jotka eivät saaneet kuulolaitteita.

Tutkijat totesivat, että ARIC-tutkimukseen osallistuneilla oli enemmän riskitekijöitä kognitiivisen heikentymisen suhteen, kuten alhaisemmat kognitiiviset pisteet lähtötilanteessa ja nopeampi kognitiivinen heikentyminen kolmen vuoden aikana kuin muilla osallistujilla.

ACHIEVE-tutkimusta johtivat tohtori Frank Lin ja tohtori Josef Coresh Johns Hopkinsin Bloomberg School of Public Health -yliopistosta, ja sitä rahoitti Yhdysvaltain terveysviraston National Institute on Aging -instituutti. Tutkimuksessa ei ollut mukana henkilöitä, joilla on implantoitu kuuloratkaisu.

Viitteet:

  1. Lin FR et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. [ePub ahead of print] DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X. Available at https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(23)01406-X/fulltext
  2. Livingston G et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet 2020; 396: 423-446


Meistä Cochlear

Ihmiset ovat innoittaneet Cochlearia aina siitä asti, kun professori Graeme Clark ryhtyi luomaan ensimmäistä monikanavaista sisäkorvaistutetta nähtyään isänsä kamppailevan kuulonaleneman kanssa. Vuodesta 1981 lähtien Cochlear on valmistanut yli 700 000 laitetta ja auttanut kaikenikäisiä ihmisiä yli 180 maassa kuulemaan. Maailman johtavana implantoitavien kuuloratkaisujen valmistajana Cochlear auttaa ihmisiä löytämään elämän kaikki mahdollisuudet ja toivottaa heidät tervetulleiksi maailman suurimpaan kuuloistuteyhteisöön. Cochlear työllistää ympäri maailman lähes 4 500 työntekijää, jotka pyrkivät kaikin tavoin täyttämään kuulonaleneman kanssa elävien tarpeet. Yhtiö innovoi jatkuvasti ennakoidakseen tulevaisuuden tarpeita ja on tähän mennessä sijoittanut yli 2 miljardia Australian dollaria tutkimukseen ja tuotekehitykseen kehittääkseen uusia tekniikoita ja auttaakseen vieläkin useampia kuulemaan. www.cochlear.com


Yhteystiedot

Karin Walfridsson
Marketing Manager
Karin Walfridsson