2018-06-11 10:09Pressmeddelande

Lars Ljungälv övertar VD-posten för Bergendahl & Son

null

Efter att ha varit VD både för moderbolaget Bergendahl & Son och koncernens största bolag Bergendahl Food med bl.a. City Gross, vill Peter Lund, efter samråd med ägare och styrelse, fokusera helt på Bergendahls Food.

– Peter har gjort en fantastisk arbetsinsats för koncernen, vi respekterar hans vilja och ser fram emot att få fortsätta använda hans krafter i Bergendahl Food samtidigt som vi får in Lars Ljungälv, som tillför viktig kompetens för vår fortsatta utveckling, säger Spiros Mylonopoulos, ordförande i Bergendahl & Sons styrelse.

Bakgrunden till förändringen är att Peter Lund under våren meddelade ägarfamiljen och styrelsen att han måste fokusera ännu hårdare på utvecklingen av Bergendahl Food och City Gross.
– Det går oerhört mycket fortare nu än för bara några år sedan samtidigt som frågorna är betydligt fler och alltmer komplexa, säger Peter Lund. Jag vill se till att City Gross tar vara på de stora möjligheter som finns för oss i samband med den digitala omvandlingen av handeln.
– Bergendahl Food och City Gross är på rätt väg, men uppdraget kräver full uppmärksamhet bl.a. med tanke på de utmaningar som branschen står inför de närmaste åren. Därför har jag för en tid sedan meddelat ägarna och styrelsen att jag vill lämna min post som VD för moderbolaget Bergendahl & Son, säger Peter Lund.

Förändringen sker i fullt samförstånd mellan ägarfamiljen, styrelsen och Peter Lund och Spiros Mylonopoulos välkomnar att Peter i fortsättningen kommer att fokusera hundra procent på Bergendahl Food och City Gross. I samband med beskedet startade arbetet med att rekrytera en ny VD för Bergendahl & Son.

Ny VD för Bergendahl & Son blir Lars Ljungälv, som tidigare suttit i bolagets styrelse och dessutom varit rådgivare till ägarfamiljen. Han kommer närmast från Swedbank, där han varit globalt ansvarig för stora företag och medlem av koncernledningen.
– Jag är glad och hedrad över att få uppdraget att leda Bergendahl & Son framöver i samarbete med ägarna, Peter Lund och de andra i koncernledningen, säger Lars Ljungälv.
– Tidigare har jag haft förmånen att arbeta som rådgivare till ägarfamiljen och nu ser jag fram emot att kunna fördjupa vårt samarbete i en operativ roll.

Förändringen träder i kraft senast den 1 december 2018, då Lars Ljungälv tillträder sin nya befattning inom Bergendahls. I avvaktan på det fortsätter Peter Lund som VD och koncernchef för Bergendahl & Son, precis som tidigare.
– Efter Peters besked är jag glad över att vi snabbt fått till en långsiktig lösning, säger styrelseordförande Spiros Mylonopoulos.Lars känner också Bergendahls väl, vilket underlättar övergången och kontinuiteten, avslutar Spiros Mylonopoulos.


För mer info:
Spiros Mylonopoulos, spiros.mylonopoulos@bergendahls.se, 070-914 65 12
Peter Lund, peter.lund@bergendahls.se, 073–620 82 00
Lars Ljungälv, 072–717 39 99


Om City Gross

City Gross grundades 1993 och består idag av 42 stormarknader samt e-handel. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross drivs av Bergendahls som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.


Kontaktpersoner

Rebecca Wictor
PR & Kommunikation
Rebecca Wictor
Kundkontakt
Kundkontakt