2017-06-01 11:00Pressmeddelande

City Gross vill bidra till minskad förbrukning av plastpåsar

null

Intresset för att minska förbrukning av plastpåsar ökar till följd av en ökande medvetenhet om deras negativa miljöpåverkan. På City Gross försöker man i samarbete med kollegerna i dagligvarubranschen på olika sätt bidra till att användningen av plastpåsar minskar. Dit hör att genom information uppmuntra konsumenterna att använda alternativ till traditionella plastpåsar.

På City Gross menar man att det behövs ett helt nytt sätt att se på plastbärkassen för att minska dess användning och därmed negativa miljökonsekvenser.

– Fler borde se plastbärkassen som en flergångsartikel istället för att den används en gång och därefter lämnas i plastinsamlingen, blir till soppåse eller kastas tom i soporna och bränns. Bäst vore om fler konsumenter använde en flergångskasse i annat material när de handlar, säger Annica Hansson Borg, Miljö- och kvalitetschef på City Gross.

På City Gross arbetar man med information i kombination med att man framöver räknar med att kunna presentera fler nya och miljöeffektiva lösningar inom både det här och andra områden. Redan idag gäller dock bl a att:

- kedjans plastbärkassar till 80 % består av PCR (återanvänd plast).

- man på nya plastbärkassar tipsar om att de bör användas fleragånger innan de återvinns eller slutar som soppåsar.

- man erbjuder flergångskassar som billigare och mer slitstarka miljövänliga alternativ till plastbärkassar.

- man i frukt- och gröntavdelningen i en pilotbutik testar en flergångspåse i tvättbar polyester som alternativ till plastpåsarna på rulle.

Den ökade medvetenheten om plastens negativa miljökonsekvenser har utmynnat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning som uppmuntrar handelns aktörer att informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med att minska förbrukningen av dem, samt att ge tips om hur man kan minska förbrukningen av plastbärkassar. Inom dagligvaruhandeln arbetar man genom Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent för att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025.


Om City Gross

City Gross grundades 1993 och består idag av 42 stormarknader samt e-handel. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross drivs av Bergendahls som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.


Kontaktpersoner

Rebecca Wictor
PR & Kommunikation
Rebecca Wictor
Kundkontakt
Kundkontakt