2021-08-27 12:53Pressmeddelande

City Gross satsar på egenproducerad el – installerar solceller på utvalda butiker

null

Som ett steg i sitt aktiva hållbarhetsarbete väljer nu City Gross att satsa på egenproducerad solel. I ett första skede, redan i höst, bygger Svenska Handelsfastigheter solenergianläggningar på två utvalda butiker. Det betyder det en besparing på 25% av elförbrukningen för varje butik.

Bergendahls Food har skrivit ett ramavtal med Swede Energy gällande elköp från solceller placerade på City Gross-butikernas tak. Detta är den första affären i en 3-parts lösning där City Gross kommer att köpa grön el från solcellsanläggningar som Castellum kommer äga och förvalta och Swede Energy kommer bygga och underhålla.

Bergendahls Food köper redan hundra procent förnyelsebar energi till butiker och lager, i form av vattenkraft. City Gross butiker, som är relativt nybyggda med snåla aggregat, tar dessutom hand om spillvärmen till uppvärmning av butiken. Men med solceller förväntas man kunna producera så mycket som 25% av sin egen förbrukning, vilket betyder en enorm besparing på vår miljö.

- Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Solceller är ett miljövänligt komplement, i form av ren och grön el som "tillverkas" på plats. De producerar också som mest el under sommaren, samma period som våra butiker förbrukar som mest, så det är en perfekt kombination, säger Anders Wennerberg, VD för City Gross Sverige.

  I det första skedet kommer två anläggningar att byggas på City Gross butiker i Linköping och Jönköping. Varje anläggning förväntas producera cirka 250 000kWh som kommer att matas in i butiken och förbrukas där. Det motsvarar hushållsel till nästan 25 villor och med en elbil kan man köra nästan 25 varv runt jorden på motsvarande mängd el.

  För ytterligare information:

  Anders Wennerberg, VD City Gross Sverige
  +46734571045 anders.wennerberg@bergendahls.se

  Rickard Lantz, försäljningschef Swede Energy
  +46709509935 rickard.lantz@swedeenergy.se


  Om City Gross

  City Gross grundades 1993 och består idag av 42 stormarknader samt e-handel. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross drivs av Bergendahls som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.


  Kontaktpersoner

  Rebecca Wictor
  PR & Kommunikation
  Rebecca Wictor
  Kundkontakt
  Kundkontakt