2016-06-22 11:30Pressmeddelande

City Gross samarbetar med kommunerna i Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge och Osby om nytt lärlingsprogram

null

Som en av regionens största privata arbetsgivare känner Bergendahls ett ansvar för att bidra till att göra personer som står utanför arbetsmarknaden mer anställningsbara. Företagets etablering av ett utbildningsnav i Hässleholm är en plattform för kedjans kompetensförsörjning framöver och därmed viktig förutsättning för att kunna ta det ansvaret på rätt sätt.

– Bergendahls lärlingsprogram är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma när kommuner och näringsliv agerar kraftfullt tillsammans. Vi behöver mer sådant för minska arbetslösheten, säger Karina Hansson, förvaltningschef på Arbetsmarknad & Kompetensutvecklingi Hässleholms kommun.

– Vi startade vår verksamhet i Hässleholm 1922 och känner som en av regionens största arbetsgivare ett ansvar för utvecklingen i närområdet. Därför skapar vi nu med vårt nya utvecklingsnav i City Gross Hässleholm som bas ett lärlingsprogram med inriktning på detaljhandel. Vi vänder oss till personer som står utanför arbetsmarknaden och som vill bli mer anställningsbara, säger Alf Carsten, driftchef färskvaror på Bergendahls Food som äger och driver City Gross.

Lärlingsprogrammet har tagits fram i ett samarbete mellan Bergendahls och kommunerna i Hässleholm, Kristianstad, Östra Göinge och Osby. Utbildningsansvarig ärLärlingsakademin, en organisation som delvis finansieras av Europeiska Socialfonden med de fyra kommunerna som huvudmän, som tillsammans med Bergendahls prioriterar vilka av de som senast den 12 augusti sökt en lärlingsplats på www.larlingsakademin.se får chansen.

Satsningen på lärlingsprogrammet drar igång vecka 37 med ett pilotprojekt där 6-8 arbetslösa i åldrarna 19-25 år under 40 veckor utbildas till köttmästare i Bergendahls utvecklingsnav och i olika butiker i Skåne. Programmet är en yrkesutbildning som omfattar både teori och praktik kring kompetensblocken Hygien, Livs och näring, Branschkunskap, Service och bemötande, Matlagning, Mat i butik, Charkuteri, Styckning och Finstyckning. Efter utvärdering är det tänkt att liknande program med inriktning på främst färskvaruområden som kött, bageri, fisk och frukt & grönt genomförs några gånger per år.

____________________________________________________________

För mer information:

Alf Carsten, butiksutvecklingschef Bergendahls Food, 073-620 82 04

Karina Hansson, driftchef färskvaror Arbetsmarknad & Kompetensutveckling, Hässleholms kommun, 073-425 35 25

Bo Thiman, Flexvux, 070-9818649

Lana Perico-Norling, Lärlingsakademin, 072-885 82 08


Om City Gross

City Gross grundades 1993 och består idag av 42 stormarknader samt e-handel. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross drivs av Bergendahls som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.


Kontaktpersoner

Rebecca Wictor
PR & Kommunikation
Rebecca Wictor
Kundkontakt
Kundkontakt