2017-06-07 09:00Pressmeddelande

Bergendahls Food möter nya kundbehov med ny organisation

null

Bergendahls Food sjösätter idag en genomgripande omorganisation. Anledningen är att de senaste årens starka tillväxt i kombination med externa faktorer som digitalisering, e-handel, ökande prispress och branschglidning ökat behovet av styrning och kostnadseffektivitet för att möta nya kundbehov. Omorganisationen syftar samtidigt till att öka synergierna mellan koncerngemensamma funktioner inom Bergendahls.

Bergendahls Food står sig väl i en ökande konkurrens inom svensk dagligvaruhandel. Det skapar goda förutsättningar för Bergendahls Food att möta den strukturomvandling och de nya utmaningar dagligvaruhandeln står inför med delvis nya arbetssätt inom ramen för en ny, effektivare och mer snabbrörlig organisation.

Efter en genomgripande genomlysning av verksamheten genomförs därför en omorganisation som med start idag delar in verksamheten i fyra affärsområden under ledning av koncernchef Peter Lund som VD för Bergendahls Food och med Mats Sjödahl som Inköpsdirektör och vice VD med det totala kommersiella ansvaret; City Gross Butik (chef Henrik Weiden), E-handel (chef Pontus Andersson), Partihandel (chef Johan Johnsson), Sortiment (chef Mats Sjödahl). Därutöver organiseras en mindre stab med funktionerna Marknad, Ekonomi, HR/Information/Säkerhet och IT.

– I den nya värld vi lever i behöver vi skapa tydligare och kortare beslutsvägar som gör oss mer snabbrörliga och kostnadseffektiva. Min bedömning är att en förändring av arbetssätt och organisation är nödvändig för att vi ska få fullt fokus på försäljning och kunna frigöra kraft för fortsatt expansion av både detaljhandel och partihandel, säger Peter Lund, koncernchef för Bergendahls och ny VD för Bergendahls Food.

Konkret innebär omorganisationen att:

 • City Gross butiksorganisation blir ett eget affärsområde under ledning av Henrik Weiden, till vilken regionchefer och etableringschef rapporterar.
 • City Gross e-handel kvarstår som ett eget affärsområde under ledning av Pontus Andersson, som i frågor om t ex marknadsföring samarbetar nära butiksorganisationen.
 • Johan Johnsson blir affärsområdeschef för Partihandel, som innefattar all varuförsörjning/logistik inklusive försäljning till kundbutiker.
 • Ett nytt affärsområde kallat Sortiment innefattande Kategori Livs och Hem & Fritid skapas, med Mats Sjödahl som affärsområdeschef parallellt med uppdraget som Inköpsdirektör/vice VD.
 • Varje affärsområde blir en självständig resultatenhet med egen ledningsgrupp och totalt resultatansvar. En konsekvens härav är att resurser inom stödfunktioner som ekonomi/controlling och HR fördelas ut på resp affärsområde. Däremot är funktionerna Marknad, Ekonomi, HR/Information/Säkerhet och IT tills vidare fortsatt som centrala stabsfunktioner. Dan Lundqvist blir som CFO på Bergendahls stabschef med ansvar för samordningen av de centrala stabsfunktionerna inom Bergendahls Food med koncernens egna resurser.
 • Organisationen träder i kraft omedelbart. Affärsområdescheferna har fått i uppdrag att senast månadsskiftet juni/juli presentera hur respektive funktion skall organiseras/bemannas samt hur resurser inom centrala funktioner skall fördelas mellan affärsområden och stab med verkan från den 1 september 2017.

  Familjeägda Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer). Man äger och driver bl a City Gross, landets fjärde största dagligvarukedja med 41 butiker och e-handel, där man framöver ser stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Konsumenternas intresse för medveten matglädje ökar, oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspuss­let att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar i såväl butik som genom e-handel.


  Om City Gross

  City Gross grundades 1993 och består idag av 42 stormarknader samt e-handel. Samtliga butiker har butiksstyckat kött, manuella fiskavdelningar, egna butiksbagerier, landets bredaste sortiment av livsmedel, ett brett sortiment inom hus, hem och fritid samt ett storhushållssortiment för näringsidkare. City Gross drivs av Bergendahls som grundades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen.


  Kontaktpersoner

  Rebecca Wictor
  PR & Kommunikation
  Rebecca Wictor
  Kundkontakt
  Kundkontakt