2024-01-23 09:15Nyheter

Hur kan en gigantisk väv, ett piano och Instagramkreatörer skapa gemenskap och trygghet i offentliga rummet?

Konstnären Vega Määttä SiltbergKonstnären Vega Määttä Siltberg

Den 8 februari medverkar Centrum för AMP i Sveriges största kulturpolitiska konvent - Folk & Kultur. Hör Philippa Staffas, verksamhetsledare Haninge entré och Helena Olsson, VD för Centrum för AMP berätta om platsutveckling och kultur i det offentliga rummet.

Under två år har den idéburna organisationen Centrum för AMP bedrivit ett platsutvecklingsarbete vid Haninge entré.

Genom att ge utrymme för kulturen har Haninge entré förvandlats från en plats där folk helst bara hastar förbi, till en plats att träffas på och dröja sig kvar. Till skillnad från de flesta platsutvecklingsprojekt som är temporära och säsongsbundna är den AMP-modell som vi utvecklat unik. Vi bedriver verksamhet varje dag, året runt på offentlig plats vilket stärker den lokala gemenskapen.

Hör Philippa Staffas och Helena Olsson berätta om erfarenheter, goda exempel och vilka resultat som kan uppnås när kulturen lyfts ut i det offentliga rummet.

Plats: Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola
Tid: Torsdag 8/2 kl. 12:30 – 13:15
Biljetter: folkochkultur.seOm Centrum för AMP

Centrum för AMP är en idéburen organisation som arbetar med brottsförebyggande platsutveckling genom att levandegöra offentliga platser för att skapa gemenskap och trygghet. Som enda aktör i Sverige arbetar Centrum för AMP med en helhetslösning av aktiviteter, evenemang, aktivering och gestaltning på platser som är bemannade året runt. Arbetet är ett unikt samarbete med offentliga och privata aktörer och genomförs enligt den evidensbaserade platsutvecklingsmetoden AMP (affärs- och medborgarplatsmodellen).


Kontaktpersoner

Helena Olsson
VD
Helena Olsson
Philippa Staffas
Verksamhetsledare Haninge entré
Philippa Staffas