2023-08-31 14:25Pressmeddelande

Satir med stort hjärta, tar plats i Passagen

Photo

Prästen, konstnären och satirikern Kent Wisti har gjort sig ett namn via sin Instagram och sina bilder på DN:s kultursidor. Satirerna är oftast högaktuella samhällskommentarer, med en träffsäkerhet som slår det mesta. Tack vare värmen och igenkännbarheten har han skapat sig ett stort följe i sociala medier och har också gett ut flera böcker.

– Det enskilt största hotet mot mänskligheten idag är människor utan humor. Humor är frukten av kreativitet och lekfullhet, förmågan att föreställa sig verkligheten i olika djupdimensioner, att skapa bilder av verkligheten som den skulle kunna vara. Det vi kallar hopp och som kan få oss att orka en dag till, säger Kent Wisti

För första gången ställer Wisti nu ut sina satirer i en offentlig miljö. Under tio veckor finns fyra av hans mer tidlösa verk utställda i Passagen mellan pendeltågsstationen och bussterminalen i Handen.

-Wistis satirer är perfekta i ett offentligt rum där många människor passerar. De är snabba budskap som både är tankeväckande och ofta genererar ett leende eller ett skratt, säger Philippa Staffas, verksamhetsledare vid Haninge entré

Utställningen finns i Passagen fram till den 11 novemberOm Centrum för AMP

Vi gör platser härliga Centrum för AMP utvecklar och tar hand om offentliga rum. Målet är trevliga och trygga platser som är härliga att vara på. Arbetet sker i samarbete mellan offentliga och privata aktörer. Centrum för AMP är ett kunskapscentrum för platsutveckling i Sverige. Organisationen utvecklar och sprider AMP-modellen, den platsutvecklingsmodell som lanserades av Trygghetskommissionen år 2018, under ledning av Fredrik Reinfeldt. Platsutvecklingen sker genom avtalsbaserade samarbeten med kommuner och lokala fastighetsägare, där Centrum för AMP bildar en lokal platsorganisation vid varje plats, vilket är en nyckelfaktor för ett aktivt omhändertagande.


Kontaktpersoner

Philippa Staffas
Verksamhetsledare Haninge entré
Philippa Staffas