Bohusläns Museum


Västsveriges mest välbesökta museum

Om oss i media

Bloggposter

Om Bohusläns Museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest välbesökta regionala museum med ca 300.000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Förutom en omfattande utställnings- och programverksamhet arbetar museet med att tillgängliggöra sina samlingar digitalt, med att stötta kommuner och andra organisationer i vård och utveckling av kultur- och naturlandskapet och med en omfattande arkeologisk uppdragsverksamhet.

Kontaktpersoner

Jan Uddén
Museipedagog
Jan Uddén
Jienny Gillerstedt
Utställnings-och programantikvarie
Jienny Gillerstedt
Agneta Von Zeipel
Curator
Agneta Von Zeipel
Emelie Tengberg
Kommunikatör
Emelie Tengberg
Elisabeth Corsander
Etnolog
Elisabeth Corsander
Annette Prior
Museichef Bohusläns museum
Annette Prior
Sebastian Thorén
Kommunikatör Bohusläns museum
Sebastian Thorén
Linnea Nordell
Antikvarie/arkeolog
Linnea Nordell
Birgitta Åhlund
Konstpedagog
Birgitta Åhlund
Christina Toreld
Arkeolog & Pedagog
Christina Toreld
Antikvarie/Webbansvarig
Helene Carlsson
Sofie Henryson
Utställningsantikvarie
Sofie Henryson