2023-02-17 11:54Nyheter

Förtydligande angående nyhet om Klimatklivet

Klimatklivet.Klimatklivet.

Tyvärr innehöll dagens nyhet om Klimatklivet felaktigheter. Vi vill förtydliga att det är utbetalningar till nya projekt som inte ser ut att kunna betalas ut under 2023. Projekt som beviljats tidigare ryms inom budget och betalningarna för dem kommer att ske enligt plan under 2023. 

Ta del av den rättade nyheten i sin helhet här:

Inga utbetalningar till nya projekt under 2023


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson