BioFuel Region


Pressrum

Om oss i media

Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.

Kontaktpersoner

Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Moa Jonsson
Kommunikatör
Moa Jonsson