2023-02-17 06:30Nyheter

Inga utbetalningar till nya projekt under 2023

Ellastbil laddar vid en mobil laddstation, i bakgrunden ett fjäll.

Trots årets rekordstora anslag på tre miljarder kronor ser inga anslag ut att kunna  betalas ut till nya projekt under 2023. Hela årets anslag är nämligen låst i redan pågående projekt. 

Trots det stora anslaget som Naturvårdsverket fått att fördela 2023  ser det ut som att pengarna inte kommer att räcka till för utbetalningar till nya projekt under 2023. De tre miljarder kronor som Naturvårdsverket fick att fördela är nämligen låsta. Åtgärderna som beviljas stöd är ofta fleråriga och eftersom stödet betalas ut i delar och många större projekt beviljats på sistone, äts anslaget upp av de projekt som redan ligger i loopen. Därför är i princip hela anslaget intecknat, redan i februari. 

Detta är mycket olyckligt då det under höstens ansökningsomgång kom in ett rekordstort antal ansökningar.

Situationen som uppstått betyder att de ansökningar som kommit in hittills står i kö för handläggning. Även om projektet beviljas är dock chanserna till att få medel utbetalda under 2023  små och begränsas till de eventuella luckor i budgeten som kan uppstå när exempelvis ett annat projekt avbryts eller försenas.  

Ett företag som hamnat i kläm är LIR Teknik som tillsammans med Nimbnet sökt medel för att bygga två laddstationer för lastbilar. Beskedet de fått är att om de får sin ansökan beviljad, betalas pengarna inte ut förrän i januari 2024. 

Det här kommer att fördröja och fördyra projektet. Det är beklagansvärt, eftersom det är en investering i allas vår framtid som behöver göras nu, säger Torbjörn Nordling på Nimbnet.  

Det kommer heller inte att utlysas någon ansökningsomgång nu i vår. Först i höst, när budgetpropositionen för 2024 ligger på bordet, kommer det att gå att genomföra en ny ansökningsomgång.  

Det stora bekymret är att ansökningsomgången i september 2023 handläggs först i februari 2024 ungefär. Om det inte finns några pengar då och under åren framöver uppstår ett glapp i investeringar. Det är väldigt olyckligt eftersom färre vågar investera i ellastbilar och det då blir dålig ekonomi i de få laddställen som finns. Jag tror inte att det är många i våra län som kommer att kunna och vilja investera utan stöd, sammanfattar Rasmus Linde på LIR Teknik.   

Naturvårdsverket för en dialog med regeringen för att se om situationen kan gå att lösa på något sätt. Projektet Förnybart i tanken kommer att bevaka utvecklingen. 

Projekt Förnybart i tanken stöttar omställningen till en fossilfri fordonsflotta med fokus på tung trafik. Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västernorrland och Biofuel Region.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Fredrik Alm
Projektledare
Fredrik Alm