2023-04-05 11:28Pressmeddelande

Goda möjligheter att återvinna mineraliskt avfall

Tegel går utmärkt att återvinna.Tegel går utmärkt att återvinna.

Cirka 1,5–2,5 miljoner ton mineraliskt byggavfall som idag läggs på deponier skulle kunna användas betydligt bättre. Det visar en rapport från Avfall Sverige, som undersökt tänkbara alternativ för betong, tegel och porslin – material som få hittills undersökt återvinningspotentialen för.

Rivningsmassor har generellt bra tekniska egenskaper. Genom att sortera betong, tegel och porslin i separata flöden skulle cirka 60 procent kunna materialåtervinnas. Betong kan till exempel användas som ballastmaterial, fyllning, mineralull och dekorationssten. Tegelkross kan ersätta pimpsten som idag importeras från Island för att användas som växtsubstrat på gröna tak, men kan även användas i andra växtsubstrat. 

– Det är glädjande resultat att så mycket kan återvinnas. Det innebär att vi kan ta stora kliv mot ökad cirkularitet och samtidigt minska belastningen på deponierna som idag tar emot mycket av detta material. Med ökad utsortering av betong, tegel, klinker och keramik ökar möjligheterna att använda materialen på nytt. Men en förutsättning är samverkan mellan alla parter i hanteringskedjan för att få bra kvalitet och en säkrad avsättning, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige.

 

Fakta

Studien utfördes av Ecoloop, NSR, Renova, Scandinavian Green Roof Institute och Sveriges Lantbruksuniversitet och finansierades av Avfall Sverige.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Kontaktpersoner

Camilla Nilsson
Rådgivare
Camilla Nilsson