Avfall Sverige


Nyhetsrum

Pressmeddelanden

Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark
Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Åsa Hagelin
Rådgivare för förebyggande och återanvändning
Åsa Hagelin
Camilla Nilsson
Rådgivare
Camilla Nilsson

Avfall Sverige på Twitter

Avfall Sverige på Facebook

Avfall Sverige på Instagram

Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.