2020-05-15 06:44Nyheter

"Regeringen måste värna principen om att förorenaren ska betala"

Slutreplik i Altinget den 15 maj 2020

Regeringen tänker skrota producentansvaret för returpapper för att rädda våra tidningar. En sådan förändring innebär att regeringen sänder en illavarslande signal om att principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer i en slutreplik i Altinget.

Här hittar du slutrepliken i sin helhetOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.