2020-04-28 10:59Nyheter

"Regeringen måste hitta andra vägar att trygga dagstidningarnas överlevnad"

Ett slopat producentansvar räddar kanske en krisande tidningsbransch, men till vilket pris? Regeringen skickar räkningen till kommunerna, fastighetsägarna och i förlängningen till medborgarna. Störst nitlott blir det för miljön, skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Läs hela debattartikeln här.

 Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.