2021-11-11 10:51Nyheter

”Förslaget ökar utrymmet för de oseriösa”

Slutreplik i Svenska Dagbladet

De som bara är ute efter snabba pengar inom avfallsområdet lär vara svåra att stoppa med certifiering och uppförandekoder. Det skriver företrädare för Avfall Sverige i en slutreplik.

Slutreplik från Avfall Sverige

Replik från ÅtervinningsindustriernaOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.