2021-11-08 10:46Nyheter

Haveri­kommission bör granska avfalls­sektorn

Debattartikel i Svenska Dagbladet 4 november 2021

Kommunerna har fått nog av kriminella verksamheter inom avfalls­hanteringen. Tillsätt en haveri­kommission för att gå på djupet i frågan, skriver Lars Stjern­kvist och Tony Clark, Avfall Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhetOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.