2023-02-20 06:30PRESSMEDDELANDE

Alingsåshems hyresförhandling för 2023 är klar

Hyresförhandlingarna mellan Alingsåshem och Hyresgästföreningen är avslutade. Hyreshöjningen för året blir i snitt 4,30 % och gäller från 1 februari 2023.

Alingsåshem baserar överenskommelsen på allmänna kostnadsökningar och höjda taxor för el, vatten och fjärrvärme.

– Vi har inte kompenserats fullt ut för våra ökande kostnader, men givet förutsättningarna känns det bra att ha enats om en ny hyresnivå, säger Britt-Inger Wallin, affärsområdeschef bostäder på Alingsåshem.

Hyreshöjningen varierar från 3,50 % till 4,50 %, med ett snitt på 4,30 %. För en hyra på 5 000 kronor motsvarar snitthöjningen 215 kronor.

– Vi är medvetna om att det är en utmanande ekonomisk sits för många av våra hyresgäster. Samtidigt behöver hyrorna anpassas utifrån de allmänna kostnadsökningarna i samhället, för att vi ska kunna fortsätta ta hand om våra hus på ett bra sätt, och samtidigt möta vårt uppdrag om att utveckla Alingsås, säger Britt-Inger Wallin.


OM Alingsåshem

Vi har det unika uppdraget att vara allmännyttan i Alingsås kommun, samtidigt som vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger kommunens samhällsfastigheter. Vi tror på att vara mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi vill vara bolaget som erbjuder attraktiva, hållbara livsmiljöer där bostaden eller lokalen är en av alla viktiga delar. Alingsåshem är idag en av de viktigaste aktörerna inom Alingsås stadsutveckling, med målet att bli den viktigaste.


KONTAKTPERSONER

Britt-Inger Wallin
Affärsområdeschef bostäder
Britt-Inger Wallin