2022-10-25 13:00PRESSMEDDELANDE

Påbörjad hyresförhandling

Alingsåshem och Hyresgästföreningen har påbörjat hyresförhandlingar för 2023.

Varje år genomför Alingsåshem och Hyresgästföreningen en förhandling om hyresnivåerna för bolagets bostäder. I år utgår parterna från den nya trepartsöverenskommelsen som förhandlats fram mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige. Trepartsöverenskommelsen syftar bland annat till att skapa en tryggare och mer förutsägbar hyresmarknad.

Alingsåshem yrkar på en hyreshöjning för bolagets bostäder om 8,5 procent från och med 1 januari 2023. Hyresintäkterna används främst till drift och underhåll av Alingsåshems fastigheter. Årets yrkande grundar sig bland annat på ökade priser i omvärlden, till exempel höjda räntor och höjda kostnader för uppvärmning, vatten och avlopp.

– Våra hyror behöver kunna möta de förändringar i kostnadsnivåer som sker i omvärlden. Alingsåshem behöver säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och god förvaltning av våra fastigheter och därför yrkar vi på en höjning om 8,5 procent, säger Britt-Inger Wallin, affärsområdeschef bostäder på Alingsåshem.OM Alingsåshem

Vi har det unika uppdraget att vara allmännyttan i Alingsås kommun, samtidigt som vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger kommunens samhällsfastigheter. Vi tror på att vara mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi vill vara bolaget som erbjuder attraktiva, hållbara livsmiljöer där bostaden eller lokalen är en av alla viktiga delar. Alingsåshem är idag en av de viktigaste aktörerna inom Alingsås stadsutveckling, med målet att bli den viktigaste.


KONTAKTPERSONER

Britt-Inger Wallin
Affärsområdeschef bostäder
Britt-Inger Wallin