2022-06-01 11:01Pressmeddelande

Oförändrade attityder bland företagarna till Alingsås näringslivsklimat

Rådhuset i AlingsåsRådhuset i Alingsås

Alingsås kommun ligger kvar på samma sammanfattande betyg för företagsklimatet när Svenskt Näringsliv låter de lokala företagarna sätta betyg i sin årliga enkät.

2,9 i betyg på en sexgradig skala blir betyget även i år i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet. Undersökningen är en enkät som besvarats av 191 företag med säte i Alingsås kommun, främst de som är medlemmar i Svenskt Näringsliv, men även andra slumpmässigt utvalda.

- Jag är stolt över alla innovativa och framgångsrika företag som finns i vår kommun och vår uppgift som kommun är självklart att underlätta och möjliggöra för dessa att utvecklas och fler att etableras, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.
- Vårt fokus har under lång tid varit bemötande, handläggningstider och annat som är grundläggande i den kommunala servicen till näringslivet. Resultatet i SKR:s undersökning Insikt visar att vi är på rätt väg, men Svenskt Näringsliv mäter attityder och de tar tid att ändra på.

Alingsås kommun brottades länge med långa handläggningstider, bland annat för bygglov, och fick ta emot mycket kritik för det. Numera handläggs dock så gott som alla bygglovsärenden inom lagstadgad tid.

- Vi jobbar vidare med de här frågorna och har en klar bild av vad vi måste bli bättre på, säger Christoffer Zevin, näringslivsstrateg på Alingsås kommun. 
- I dagarna fick vi glädjebeskedet att Lindex flyttar hela sin logistikverksamhet hit till Alingsås. Det är för mig ett kvitto på att vi i Alingsås kommun i grunden har ett starkt erbjudande till näringslivet.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson