2022-04-21 11:04Pressmeddelande

Alingsås klättrar ytterligare i SKR:s mätning av företagsklimatet

Alingsås kommun höjer sitt övergripande nöjd kund-index (NKI) med fyra steg, från 67 till 71, i Sveriges Kommuner och Regioners årliga mätning av företagarnas nöjdhet med den kommunala servicen.

”Insikt” kallas undersökningen som bygger på enkätsvar som företagare som haft ärenden hos kommunen får svara på efter att ärendet hanterats. De får svara på frågor om bland annat bemötande, effektivitet och kompetens.

I förra årets mätning klättrade kommunen hela åtta steg, och i år blev det alltså fyra steg till. Det innebär att Alingsås kommun som helhet får sitt högsta betyg hittills sedan mätningarna startade för nio år sedan och nu har stigit till en nivå som betecknas som ”hög” enligt SKR:s kriterier. Det innebär också att Alingsås klättrar från plats elva till plats sju bland Göteborgsregionens tretton kommuner, jämfört med förra året.

- Vi är glada men inte förvånade, säger Maria Standar, kommundirektör. Gott bemötande och effektiv handläggning har varit ett stort fokus hos oss länge, och det är nu ett arbete som bär frukt.

Det är tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, livsmedel och servering som har fina resultat och fortsätter stiga. Däremot kan man se att exempelvis bygglov backar lite efter ett jättekliv framåt förra året. Alingsås företagare ger överlag högt betyg för det bemötande man får i kontakten med kommunen. Måttet effektivitet får ett lägre betyg.

- Vi har gjort en fantastisk resa men vi är självklart inte i mål ännu. Nästa steg är att bli ännu bättre på att ha en tidig dialog med sökande för att få en snabb och smidig process, säger Fredrik Linusson, samhällsbyggnadschef.


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar