2021-07-20 09:28Pressmeddelande

Uthyrningen till höstens nya studenter igång hos AF Bostäder

Fyra studenter sitter utomhus på en träbänk på Vildanden. Studenter på Vildanden. Fotograf: Nicklas Rudfell

De nya lundastudenterna, de s k novischerna, fick sina antagningsbesked i fredags. Drygt 2 400 av dessa har nu ställt sig i AF Bostäders bostadskö för novischer som ger förtur till ca 750 studentbostäder.

Novischförturen innebär att de flesta bostäder som blir lediga under sommaren, reserveras för novischer som kommer från bostadsorter utanför Skåne. För att alla som vill ha en bostad ska få samma chans, lottas förtursplatserna. Denna lottning är nu genomförd.

I år har 2 434 novischer valt att ställa sig i bostadskön och delta i lotteriet. Det ligger i nivå med hur söktrycket brukar se ut. Ambitionen är nu att kunna erbjuda ca 750 bostäder till de nya studenterna. Det exakta antalet beror på hur många bostäder som blir uppsagda och därmed lediga.

- Chansen att få en egen bostad till terminsstarten är god eftersom långt ifrån alla väljer att utnyttja sin köplats, menar Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder.

AF Bostäder lyfter gärna fram andra aktörer som också bidrar till att lösa bostadssituationen för de nya studenterna. Studentdrivna BoPoolen hjälper hundratals studenter att hitta privat boende i Lund. Universitetets LU Accommodation hyr ut bostäder till ca tusen internationella studenter. Många av nationerna prioriterar också novischer.

- Tillsammans bidrar vi till att göra Lund till en attraktiv studieort, säger Claes Hjortronsteen.

AF Bostäder arbetar också långsiktigt för att underlätta bostadssituationen för framtidens lundastudenter. Lagom till terminsstarten färdigställs 137 nya studentbostäder på Kämnärsrätten i norra Lund. Samtidigt byggs ytterligare drygt 600 nya studentbostäder på samma område. Här sker inflyttningen successivt fram till 2024.

- Vår långsiktiga ambition är att färdigställa nya bostäder för ytterligare ca 125 studenter varje år, avslutar Claes Hjortronsteen.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
Claes Hjortronsteen