2019-10-30 11:51Pressmeddelande

AF Bostäder bygger för nästa generations studentvisionärer. Vi presenterar Hippocampus!

Illustration av Jais Arkitekter ABIllustration av Jais Arkitekter AB

Nu startar AF Bostäder bygget av Hippocampus – nästa etapp i ombyggnaden av Kämnärsrätten i norra Lund. Här ska ett varierat och trivsamt kvarter ge plats för ytterligare 253 Lundastudenter. Dessutom bjuder Hippocampus på en av Lunds högsta utsiktspunkter – en perfekt plats för framtida tänkare.

AF Bostäder – och Lund – befinner sig i en rekordperiod sett till nyuppförda studentbostäder. Under 2019 har företaget färdigställt 616 lägenheter på Proto och Sagoeken på Kämnärsvägen samt Marathon i hörnet av Tornavägen och Tunavägen. Områdena är inflyttade och ger plats åt 852 Lundastudenter.

AF Bostäder fortsätter nu sina satsningar med Hippocampus, det tredje studentbostadskvarteret av totalt sju nya kvarter på Kämnärsrätten.

– Det känns väldigt inspirerande att våra visioner för studentlivet på Kämnärsrätten tar form, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Liksom våra andra nybyggen följer Hippocampus vårt recept för att stärka varumärket Lund som studentstad och fortsätta attrahera framtida studenter. Hög boendekvalitet och fokus på hållbar utveckling ur alla aspekter – social, miljömässig och ekonomisk – är självklara ledstjärnor.

Det Kämnärsrätten som tidigare varit ett homogent 60-talsområde med bil-dominerade gator och enformig byggnation förvandlas steg för steg till en spännande campusmiljö med stort fokus på hållbarhet.

– På Hippocampus reser vi fyra huskroppar i skiftande form och höjd, säger Martin Jacobsson, byggprojektledare på AF Bostäder. Ett vinkelhus, ett lamellhus och två punkthus ramar tillsammans in den grönskande gården som ger gott om plats för uteliv. Lägenheterna är utformade för bästa tänkbara studentliv och utrustade med bland annat induktionsspisar. Trerummarna kan stoltsera med egen diskmaskin.

Hippocampus har högt ställda miljökrav med bland annat sunda materialval, sedumtak, lägre energiförbrukning än nybyggnadskraven och stort fokus på livet med cykel. Samtliga hyresgäster får i vanlig ordning egen cykelplats under tak.

– Hippocampus är döpt efter ett litet område av grå substans i det limbiska systemet i hjärnan. Ett område som är betydelsefullt för vår förmåga att minnas men också för vårt lokalsinne – speciellt när vi ska utforska ny mark. Det högsta punkthuset blir ju hela tio våningar högt och eftersom hela kvarteret ligger på en av Lunds högsta punkter kan det vara stadens högst belägna bostadshus. Att få bo och studera här, med utblick över Lund, Skåne och Öresund, blir en riktig höjdare. En perfekt plats för nästa generations studentvisionärer, säger Henrik Krantz.

Fakta Hippocampus studentbostäder

• Byggherre: AF Bostäder
• Bostadsarea (BOA): 6 021 m2
• Antal lägenheter: 137
• Antal boende: ca 253
• Lägenhetstyper: Enrumslägenheter samt kompislägenheter för 2-3 studenter
• Byggstart: Oktober 2019
• Inflyttning: Slutet av 2021
• Totalentreprenör: NIMAB
• Arkitekt: Jais Arkitekter AB


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz