2020-11-02 08:31Pressmeddelande

AF Bostäder och Wästbygg uppför 223 nya studentlägenheter i Lund

Pireus, OpenStudio Arkitekter ABPireus, OpenStudio Arkitekter AB

AF Bostäder har tecknat entreprenadavtal med Wästbygg om att bygga kvarteret Pireus, med 223 studentlägenheter, som en del av AF Bostäders expansion på Kämnärsrätten i Lund. Lägenheterna ska vara inflyttningsklara under hösten 2023 och ordervärdet är 180 mkr exkl. moms.

– I ett flerårigt projekt bygger AF Bostäder om studentbostadsområdet Kämnärsrätten till en långsiktigt hållbar stadsdel, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder. Två av sju nya kvarter står klara, ett tredje närmar sig inflyttning och nu inleds byggnationen av Pireus – ett Svanenmärkt bostadsområde som har fått sitt namn efter den grekiska hamnstaden utanför Aten. Det här blir ett aktivt och socialt kvarter som samtidigt är planerat så att var och en får utrymme för lugn och integritet.

Pireus omfattar fem huskroppar med plåtfasad där stuprör i avvikande färg utgör en del av fasadens utsmyckning. Kvarteret bildar entré till hela Kämnärsrätten och blir starten på Campuskilen, ett långsträckt promenad-, cykel och umgängesstråk genom området. Några av husen får suterrängplan som ska utnyttjas till tvättstuga, cykelgarage och gemensamma studierum. Huvuddelen av lägenheterna är på 1 rum och kök men i kvarteret kommer det även att finnas större lägenheter för kompisboende.

AF Bostäder och Wästbygg har projekterat fram systemhandlingar för Pireus i samverkan, ett arbete som har pågått sedan i somras. Under den fasen har företagen gemensamt lagt stort fokus på hållbarhet och bestämt att de fem bostadshusen ska Svanencertifieras. Märkningen görs utifrån ett livscykelperspektiv där hänsyn tas till låg energianvändning, höga miljö- och hälsokrav på material och produkter, en god inomhusmiljö, låga emissioner samt en kvalitetssäkrad byggprocess. Bland annat monteras solceller på taken.

– Pireus är ett utmärkt exempel på hur samverkan i projektets tidiga skede skapar både mervärden för projektet och en större samsyn kring utförandet mellan beställare och entreprenör. Det finns en stor samhällsnytta i att tillföra ytterligare 223 hållbara studentlägenheter i denna dynamiska stad och vi ser nu fram emot ett fortsatt gott samarbete med AF Bostäder under produktionsfasen, säger Susanne Liljedahl, vd Wästbygg AB.

För mer information, kontakta:
Henrik Krantz, vd AF Bostäder, tel 046-19 14 19, e-post henrik.krantz@afbostader.se
www.afbostader.se

Susanne Liljedahl, vd Wästbygg AB, tel 073-901 14 90, e-post susanne.liljedahl@wastbygg.se
www.wastbygg.se

Om Stiftelsen AF Bostäder:
AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Om Wästbygg:
Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är verksamt på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Företagets vision är att förbättra människors livsmiljöer genom att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva fastigheter. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – produktområden där vi har stor kompetens och lång erfarenhet. Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Koncernen omsätter fyra miljarder kronor och har 320 anställda.


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och billiga bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.

Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz