2022-10-20 12:00Pressmeddelande

Stort nationellt intresse för Backa barnet

Backa barnet är ett unikt gränsöverskridande samarbete mellan Ystads kommun, Polismyndigheten och Region Skåne för att skapa en säker och trygg uppväxt för barn och unga. Samarbetet har fått stort intresse både nationellt och regionalt. Därför arrangerar Backa barnet nu tre konferenser för att dela med sig av sina erfarenheter till regioner och kommuner. Första konferensen blev snabbt fulltecknad, konferens nummer två hålls den 21 oktober i Ystad Arena och den tredje i Stockholm i februari.

-Det är oerhört roligt att vi inspirerat så många genom Backa barnet. Vi anade att intresset skulle bli stort, men inte i den här utsträckningen, säger Alexandra Hansson, folkhälsostrateg barn och unga samt del i processteamet för Backa barnet. Intresset är stort från regioner och kommuner men också från olika organisationer.

Vad är Backa barnet?
Backa barnet är en modell utvecklad av Ystads kommun, Polismyndigheten och Region Skåne 2019, där man i nya gränsöverskridande roller och med gemensamma verktyg bättre ska kunna arbeta med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ungdom. Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och få det stöd de har behov av i rätt tid. Verksamheter och beslut ska utgå från det som är bäst för den enskilda individen. För att lyckas med detta krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.

-Backa barnet är en modell som gör det möjligt för oss som arbetar inom kommun, region och polis att alltid lyssna, alltid hjälpa, alltid sätta barns rättigheter först och att alltid ge varje barn precis det hen har rätt till, säger Alexandra.

Läs mer på www.backabarnet.se.

Vad: Spridningskonferens för Backa barnet
När: Fredag den 21 oktober kl. 08.30-14.30
Var: Ystad arena, Arenagången 3

Nästa konferens: 16 februari 2023, Stockholm

MEDIAKONTAKT
Ulrika Kvarnström, verksamhetsutvecklare utvecklingscentrum Mitt/Barn och unga
Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten
Mobil: 0733-31 53 20

Caroline Ekstrand, verksamhetsutvecklare social omsorg, Ystads kommun
Mobil: 0708-46 00 16


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun