2022-02-15 09:29Pressmeddelande

Ny överenskommelse för Backa barnet mellan Polisen, Region Skåne och Ystads kommun

Ystads kommun, Polisen och Region Skåne har sedan den 1 december 2019 gemensamt utvecklat och arbetat med Backa barnet. Fredagen den 18 februari kl 9-10 kommer parterna underteckna en ny överenskommelse.

Välkommen till Hotell Fritiden kl 9-10 fredag 18 februari.

Deltagare:

  • Randi Graungaard, kommundirektör Ystads kommun
  • Sofia Ljung, förvaltningschef primärvård, Region Skåne
  • Katarina Hartman, förvaltningschef psykiatri och habilitering, Region Skåne
  • Maria Lönegård, chef utvecklingscentrum mitt, Polisen
Bakgrund Backa barnet

Utgångpunkten är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling samt att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Detta betyder att verksamheter och beslut ska utgå från det som är bäst för barnet.

Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom främjande och vid behov tidiga och samordnade insatser. Målet är att alla barn ska vara trygga, ha samma möjligheter att utvecklas och få det stöd de har behov av i rätt tid. För att lyckas med detta krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.

Läs mer på www.backabarnet.se

Kontakt för mer information:

Alexandra Hansson, folkhälsostrateg Ystads kommun, alexandra.hansson@ystad.se, 0411-57 79 77


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.