2016-01-11 09:19Pressmeddelande

WaterAids julkampanj satte insamlingsrekord – ger 4000 människor tillgång till rent vatten

null

WaterAids julkampanj 2015 satte nytt insamlingsrekord för organisationen, både från privatpersoner och företag. Med pengarna som skänktes under julkampanjen kan WaterAid nå mer än 4 000 personer med rent vatten, vilket förändrar liv i världens fattigaste samhällen.

Inför julen 2015 lanserade WaterAid kampanjen Arg Jul. Tanken med kampanjen var att uppmuntra människor att använda sin ilska över situationen i världen, till att förbättra den. Det budskapet verkar många ha tagit till sig eftersom WaterAid aldrig tidigare har upplevt fler gåvor och större engagemang. Rekordmånga privatpersoner och företag har inför julen 2015 velat använda sin ilska till att stötta de människor i världen som inte har tillgång till rent vatten.

Från 2014 ökade julgåvorna till WaterAid med nästan 40 procent, vilket kommer göra stor skillnad i världens fattigaste samhällen. Gåvorna från årets julkampanj kan exempelvis räcka till att nå mer än 4 000 människor med hållbar tillgång till rent vatten. WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen vill därför tacka alla de personer och företag som har engagerat sig för en bättre värld genom WaterAid.

– Jag är glad att så många människor har valt att ge bort julklappar som verkligen betyder något. Rent vatten är helt avgörande för alla människor och alla samhällen, och tack vare er som gett julgåvor genom WaterAid kan vi nå ännu fler. Ett stort tack till alla som stöttar vårt arbete, ni har verkligen gjort skillnad, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Jenny Wevill jobbar med insamling på WaterAid, och hon har märkt av det ökande intresset för att ge bort gåvor till välgörenhet som julklapp.

– Ja det är en betydande skillnad från tidigare år, intresset för att ge bort rent vatten som julgåva har verkligen varit stort under julen 2015. Utan vatten kan inget människa överleva och det glädjer mig att så många väljer att ge till det arbete som WaterAid gör i världens fattigaste samhällen, säger Jenny Wevill.

Trots att julen är över går det fortfarande att stötta WaterAids arbete. Som månadsgivare kan du engagera dig för WaterAid året runt. Här kan du läsa mer om hur det går till: https://manadsgivare.wateraid.se/

Om situationen i världen

Vatten, sanitet och hygien är grundläggande för alla människors överlevnad, men trots det saknar 650 miljoner människor rent vatten och 2,3 miljarder tillgång till en toalett. Varje dag dör mer än 1 400 barn i sjukdomar som de har drabbats av på grund av brist på rent vatten, toaletter och hygien.

Rent vatten, toaletter och hygien har en positiv effekt på fattigdomsbekämpning, utbildning, sjukvård, ekonomisk utveckling och jämställdhet, och därför måste det prioriteras i allt utvecklingsarbete.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som arbetar i 37 länder. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön