2013-12-10 08:07Pressmeddelande

WaterAid välkomnar till ny hemsida

null

WaterAid har en helt ny hemsida och välkomnar alla till www.wateraid.se för att ta del av information om världens vatten- och sanitetskris, berättelser från vårt arbete, fotografier, sätt att interagera och inblick i vad det innebär för en människa att få varaktig tillgång till vatten, sanitet och god hygien.

På hemsidan kan man bland annat finna information om WaterAids olika arbetsområden; Vårt påverkansarbete, kampanjer, våra 27 landsprogram, WaterAids internationella federation, företagssamarbeten och våra supportrar. Tillsammans blir detta en aktuell och viktig knutpunkt för all information som rör vatten- och sanitetskrisen och WaterAids arbete.

Den nya sidan finns på samma adress som tidigare: http://www.wateraid.se

För mer information kontakta: Anna Schön, kommunikation, på 08- 677 30 08 eller anna.schon@wateraid.se

###

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön