2016-01-22 07:50Pressmeddelande

WaterAid välkomnar FN:s och Världsbankens initiativ för att lösa vattenkrisen

null

Igår under World Economic Forum i Davos meddelade FN:s generalsekreterare och presidenten för Världsbanken att de tagit initiativet till en högnivåpanel som ska verka för att lösa den globala vattenkrisen. WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen välkomnar initiativet och menar att tillgång till rent vatten och sanitet är avgörande för alla samhällens utveckling.

– Jag hoppas att panelen lyckas sätta ytterligare press på länder och andra aktörer att verkligen satsa på rent vatten, sanitet och hygien. Utan rent vatten kan inte sjukvård fungera, barn överleva eller fattiga samhällen utvecklas. Vatten, sanitet och hygien är också helt avgörande för att samhällen ska kunna klara av att anpassa sig till klimatförändringar, enligt World Economic Forum den största risk världen står inför den närmaste tiden, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Den internationella organisationen WaterAid jobbar dagligen med människor som lider av vattenkrisen, och sedan starten har organisationen nått 23 miljoner människor med rent vatten och 21 miljoner med sanitet. Men ännu saknar mer än 650 miljoner människor i världen tillgång till rent vatten, och därför menar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen att mer behöver göras för att lösa den globala vattenkrisen.

– För att lösa vattenkrisen behöver mer göras, och initiativ som den här panelen är därför positivt. För att nå målet att alla människor ska ha tillgång till rent vatten måste tempot ökas, ”business as usual” är helt enkelt inte tillräckligt, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Panelen ska verka för att bekämpa vattenkrisen

Just nu pågår World Economic Forum i schweiziska Davos, där världsledare, organisationer och näringslivstoppar samlas för att diskutera framtida risker och möjligheter. Inför mötet släppte World Economic Forum sin årliga Global Risk Report som presenterar de största risker världen står inför, och enligt rapporten är vattenkrisen den största risken det kommande decenniet.

Förra året skrev världens ledare under FN:s globala hållbarhetsmål, och mål nummer 6 handlar just om att se till så att alla människor får tillgång till rent vatten och sanitet senast år 2030. Med tanke på den risk som vattenkrisen utgör enligt Global Risk Report måste detta mål anses vara synnerligen viktigt att uppnå. Därför meddelades igår att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och presidenten för Världsbanken Jim Yong Kim har tagit initiativet till en högnivåpanel som ska verka för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål nummer 6, att alla människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet. Panelen kommer bestå av regeringschefer från olika delar av världen och ledas av presidenterna från Mexiko och Mauritius.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menar att panelen kommer få en viktig roll eftersom vattenfrågan är avgörande för att kunna uppnå också de andra globala hållbarhetsmålen.

– Vatten är en dyrbar resurs, avgörande för att kunna uppnå de globala målen, som i grunden syftar till att utrota fattigdomen, säger Ban Ki-moon enligt UNOG (United Nations Office in Geneva).

Presidenten för Världsbanken, Jim Yong Kim, hoppas att panelen ska kunna leda till att fler människor får tillgång till rent vatten.

– Att uppnå det globala målet för vatten skulle få flera positiva effekter, exempelvis genom att lägga grunden för säker tillgång till mat och energi, hållbar urbanisering, och i förlängningen klimatsäkerhet. Min förhoppning är att den här panelen leder till ökade insatser i flera länder så att vi kan säkerställa att vatten blir tillgängligt för alla, säger Jim Yong Kim enligt UNOG.

WaterAid representeras i Davos av Margaret Batty, Global Director Policy & Campaigns. Följ henne på Twitter för uppdateringar om vad som händer på World Economic Forum: https://twitter.com/MargaretBatty

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som arbetar i 37 länder. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön