2013-08-19 15:22Pressmeddelande

WaterAid välkomnar Ban Ki-moons uppmaning att utrota fattigdom till 2030

WaterAid välkomnar FNs generalsekreterare Ban Ki-moons rapport1) som handlar om hur världen ska nå Milleniemålen och som samtidigt uppmanar till en ambitiös agenda för att utrota extrem fattigdom efter 2015.

– Vår generation har potentialen och möjligheten att utrota extrem fattigdom till 2030. I sin rapport utmanar FNs generalsekreterare det internationella samfundet att samlas kring denna möjlighet och att komma överens om de konkreta steg som behövs tas för att göra detta till verklighet, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Idag lever 2,5 miljarder människor (mer är var tredje person) utan tillgång till sanitet d.v.s. toaletter och 768 miljoner (ca en av tio) lever utan tillgång till rent dricksvatten.

– Rapporten utmanar regeringar att stå fast vid löftet att fortsätta arbetet som de existerande Milleniemålen lämnar efter sig. Vattenmålet inom Milleniemålen må vara uppnått, men det lämnar fortfarande en av tio personer i världen utan rent vatten, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har estimerat att bristen på grundläggande förutsättningar som sanitet och vatten kostar den globala ekonomin runt 26 miljarder kronor varje år i ökade sjukvårdskostnader, tidsåtgång och förlust i produktivitet.2) 3)

– Sjukdom och död slår hårdast emot världens fattigaste. 700 000 barn fortsätter att dö varje år helt i onödan på grund av brist på vatten och sanitet. En situation som är oförsvarbar i vår moderna tid! Världens ledare och beslutsfattare måste samlas och vara med att bidra till att förändra detta genom att se till att alla, överallt, har tillgång till dessa grundläggande rättigheter 2030, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

I mars 2013 lanserade WaterAid sin rapport “Everyone, everywhere”4) som uppmanade till universell tillgång till vatten och sanitet till år 2030. I rapportens förord säger Liberias president och Afrikanska Unionens ambassadör för vatten och sanitet Ellen Johnson Sirleaf, “Vi har många utmaningar i dagens samhälle, och några av dessa är svåra att tackla då vi helt enkelt inte vet hur vi ska lösa dem. Detta kan inte sägas om vatten och sanitet. Vi vet hur vi ska lösa detta, vi har resurserna, vi behöver bara bestämma oss för att detta är en prioritet!”.

För mer information Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige, cecilia@wateraid.se 08-677 3020

Noteringar
1)   Kopior på FNs generalsekreterares rapport ”A Life in dignity for all” kan hämtas på http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf  
2)   Siffror och statistik runt vatten och sanitet från WHO/UNICEF Joint Monitoring Program hittas på http://www.wssinfo.org/
3)   WHOs rapport “Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage” kan hämtas på http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2012/globalcosts.pdf
4)   WaterAids rapport, “Everyone, everywhere: A vision for water, sanitation and hygiene post-2015” hittas på http://www.wateraid.se/pdf/WWD_report.pdf

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Den internationella organisationen arbetar i 27 länder världen över med att förändra liv för världens fattigaste genom tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan 1981 har WaterAid nått 19,2 miljoner människor med rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner med sanitet. För mer information besök www.wateraid.se.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön