2021-04-08 14:03Pressmeddelande

WaterAid uppmanar IMF, Världsbanken och G20-länderna att investera 1,2 miljarder dollar i fattiga länders sjukvårdssystem

Barnmorskan Abibatou Diarra tvättar händerna i rent vatten på sjukhuset i Diaramana, Mali. Foto: WaterAid/Guilhem AlandryBarnmorskan Abibatou Diarra tvättar händerna i rent vatten på sjukhuset i Diaramana, Mali. Foto: WaterAid/Guilhem Alandry

Idag saknar 50 procent av vårdinrättningarna i de minst utvecklade länderna tillgång till rent vatten, något som ökar risken för virusmutationer och nya pandemier. När G20-länderna, IMF och Världsbanken nu träffas för att diskutera hur en global återhämtning efter pandemin kan uppnås kräver WaterAid satsningar på 1,2 miljarder dollar för att stärka sjukvårdssektorn i de fattigaste länderna. En summa som motsvarar 0.058 promille av vad som satsades under förra året för att svara på pandemin och stimulera ekonomier.

”1,2 miljarder dollar är mycket pengar, men i jämförelse med vad de rikaste länderna har spenderat på ekonomiska stimulanser under pandemin är det ett sandkorn i Sahara” säger Andreas Berglöf, sakkunnig inom hälsofrågor på WaterAid Sverige.

Under pandemin har världens rikaste länder mobiliserat astronomiska summor, omkring 20,6 biljoner dollar, för att svara på pandemin och stimulera sina ekonomier. Samma möjlighet har inte världens fattigaste länder haft trots att behovet av investeringar i utveckling och sjukvård är enormt.

5-11 april har Internationella valutafonden (IMF) samt Världsbanken vårmöten, och igår (7 april) träffades även G20-ländernas finansministrar för att diskutera hur en hållbar och inkluderande global återhämtning efter pandemin kan uppnås.

I samband med det kräver WaterAid att världens rikaste länder omgående investerar 1,2 miljarder dollar för att stärka sjukvården i världens fattigaste länder. Enligt en analys från WHO och WaterAid är det vad som krävs för att alla vårdinrättningar i dessa länder ska få rent vatten, sanitet och hygien.

”Ingen kan hävda att vi inte har råd att investera i det mest grundläggande för människors hälsa. Det är tydligt att det finns tillräckligt med resurser, vad som saknas är viljan. Världens rikaste länder måste hitta pengar för dessa investeringar eftersom miljarder människors hälsa hänger på det. Särskilt eftersom det är investeringar som ökar allas vårt skydd mot virusmutationer, nya pandemier och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier” säger Andreas Berglöf.  

Idag saknar 50 procent av vårdinrättningarna i världens minst utvecklade länder något så grundläggande som tillgång till rent vatten. De 1,2 miljarder som krävs för att förbättra situationen utgör endast 0.058 promille av vad som satsats under coronapandemin. 

Under IMF:s, Världsbankens och G20-ländernas möten har Sveriges finansminister Magdalena Andersson, som ordförande för Internationella valutafondens högsta beslutande kommitté (IMFC), en viktig roll.

”Vi hoppas att Magdalena Andersson i internationella sammanhang driver att satsningar på vatten, sanitet och hygien inom sjukvården ska prioriteras i återhämtningen efter pandemin. Så länge miljarder människor tvingas söka vård på sjukhus som saknar rent vatten kan vi aldrig hindra nya pandemier från att bryta ut” säger Andreas Berglöf.

Idag den 8 april håller Magdalena Andersson en pressträff om nya stödpaket till låginkomstländer. Läs mer här.

Under G20-mötet diskuterades även låginkomstländers avbetalningar på skulder. Under pandemin har fattiga länders avbetalningar pausats, och den pausen förlängs nu året ut. Men det är inte nog menar WaterAid.

”Verklig skuldlättnad och omstrukturering, som G20 kan genomföra, skulle radikalt förändra de fattigare ländernas ekonomiska utsikter. Med medel för att investera kan länder både hantera den omedelbara krisen samtidigt som de kan bygga motståndskraft mot framtida pandemier. Skuldbetalningar hindrar fattiga länder från att investera i både sin egen befolknings och hela världens hälsa och trygghet” säger Andreas Berglöf.

Källor

- 1,2 miljarder dollar skulle räcka för att alla sjukhus i världens fattigaste länder skulle få rent vatten, toaletter och hygien (s.63) https://www.who.int/publications/i/item/9789240017542

- 20,6 biljoner dollar globalt spenderades under förra året på att hantera coronapandemin https://www.devex.com/news/a-year-of-covid-funding-priorities-and-what-lies-next-98837 

- 50 procent av vårdinrättningarna i fattiga länder saknar rent vatten https://www.who.int/news/item/14-12-2020-almost-2-billion-people-depend-on-health-care-facilities-without-basic-water-services-who-unicef

- Magdalena Andersson och IMF håller pressträff om stödpaket till låginkomstländer https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/digital-presstraff-och-intervjumojlighet-med-anledning-av-finansministerns-forhandlingar-i-imf/


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.