2015-04-24 09:45Pressmeddelande

WaterAid tackar Lindex och deras kunder för 1,5 miljoner kronor till rent vatten i världens fattigaste samhällen

null

- Det här är fantastiskt! Vilket engagemang och vilken generositet från Lindex kunder som rundade upp för 1,5 miljoner kronor för att ge fler människor tillgång till det som vi tar för givet, rent vatten! Och stort tack till Lindex personal som med glöd och engagemang förmedlade till sina kunder att varje krona förändrar liv för världens fattigaste människor som idag tvingas dricka smutsigt vatten. Er insats har räddat liv!, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid.

Under våren påbörjade Lindex sitt långsiktiga samarbete med WaterAid. Samarbetet inleddes med en runda upp-kampanj i alla Lindexbutiker i Sverige samt med VIP-event där 10% av försäljningen gick till WaterAid.

Om samarbetet
Textilproduktion kräver stora mängder vatten. Vattenanvändning kan ha stor negativ inverkan på miljön och de samhällen där produktionen finns. Därför är det viktigt för WaterAid att skapa förståelse, engagemang och medverkan hos företag som är aktiva i vattenintensiva sektorer så som modeindustrin. Genom samarbetet med Lindex har WaterAid en långsiktig partner som vet att tillgången till rent vatten och hållbar vattenanvändning i hela produktionsledet inte bara är en förutsättning för människors överlevand och hälsa utan också för långsiktig och hållbar textilproduktion.

Om WaterAid
WaterAid är en internationell oberoende organisation med visionen att alla människors ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sanitet. 

För mer information, besök www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön