2013-04-12 13:01Pressmeddelande

WaterAid stödjer ny global handlingsplan av WHO och UNICEF - Miljontals barns liv kan räddas genom satsningar på lunginflammation och diarrésjukdomar

null

WaterAid stödjer ny global handlingsplan av WHO och UNICEF - Miljontals barns liv kan räddas genom satsningar på lunginflammation och diarrésjukdomar  

WaterAid uttrycker idag sitt stöd för Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF: s första globala plan (http://bit.ly/17uP0hO) för att på ett integrerat sätt ta itu med lunginflammation och diarrésjukdomar.  De båda sjukdomarna tar livet av nästan två miljoner barn varje år och står för en tredjedel av alla dödsfall hos barn under fem år.

”Genom att samordna insatser för att ta itu med dessa två sjukdomar, har vi makten att rädda miljontals barn som nu dör i onödan. Med 60 miljoner barn som varje år föds i hem utan tillgång till ordentliga toaletter och 24 miljoner i hem som inte har tillgång till säkert dricksvatten, så är en global handlingsplan för dessa sjukdomar och dess grundläggande orsaker livsviktig.”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Lanseringen av den globala handlingsplanen kommer vid en kritisk tidpunkt, då länder strävar efter att uppnå millenniemålen (MDG) innan 2015. Medan enorma framsteg har gjorts för att bekämpa barnadödligheten under de senaste 20 åren, dör alltför många barn fortfarande av lunginflammation och diarré. Att ta itu med dessa orsaker till barnadödlighet kommer att ha stor påverkan på barns överlevnad.

Cecilia Chatterjee-Martinsen poängterar ”Om vi är seriösa med att rädda de 5500 barn som dagligen dör av dessa sjukdomar behöver vi ett nytt tänk i hur vi arbetar med fattigdomsbekämpning, från biståndsgivare, organisationer och regeringar. Vi måste ha en mycket mer integrerad approach där vi tillsammans arbetar med olika aspekter så som tillgång till dricksvatten, hälsa och utbildning för att få ett långvarigt och effektivt resultat.”

För mer information kontakta: Jenny Fredby, Ansvarig Policy, Opinion och Påverkan på 08- 677 30 18 eller jenny.fredby@wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön