2014-05-28 10:45Pressmeddelande

”WaterAid stöder Jan Eliasson i ny kampanj för allas rätt till en toalett!”

null

Onsdag 28 maj: Över 1 miljard människor världen över tvingas dagligen uträtta sina behov i det fria. Det är 14 % av världens befolkning, eller en av sju personer, som måste söka en skyddad plats i buskar, på fält, vid vägkanter eller järnvägsspår i brist på en toalett.

Där människor tvingas uträtta sina behov i det fria (s.k. open defecation), sprids också patogener snabbt, vilket orsakar diarré, kolera, bilharzia (en sötvattenmask) och andra sjukdomar. Diarrésjukdomar orsakade av brist på toaletter, hygien och rent vatten leder till att mer än 1 400 barn dör varje dag. Dessutom leder diarré till undernäring som hos ungefär 165 miljoner barn under 5 år hämmat tillväxt och utveckling av hjärnan.

WaterAid arbetar dagligen med denna kris och välkomnar idag FN:s nya kampanj ”End Open Defecation”.  Kampanjen leds av den tidigare styrelseordföranden för WaterAid Sverige och FN:s vice generalsekreterare, Jan Eliasson.

"Vi är mycket glada över att Jan fortsätter kampen för allas tillgång till en säker toalett. Det är svårt att tänka sig att människor världen över måste äventyra sin hälsa i brist på detta. Värst är det för flickor och kvinnor som också riskerar trakasserier varje gång de söker en skyddad plats att uträtta sina behov”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Den nya FN-kampanjen, förväntas fortsätta till slutet av nästa år, då FN just nu arbetar med att ta fram nya globala utvecklingsmål som kommer att ta vid när tiden löpen ut för de ursprungliga millenniemålen. Bland dessa fanns målsättningen om att halvera andelen människor utan rent vatten och sanitet. Och även om vattenmålet är uppfyllt så saknar fortfarande 748 miljoner människor i världen rent vatten. Målet om sanitet är långt ifrån uppnått, då mer än 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till en toalett. WaterAid arbetar för att de nya utvecklingsmålen ska inkludera målsättningen om att alla, överallt, ska ha tillgång till en säker toalett och rent vatten år 2030.

”WaterAid vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet, något vi menar är möjligt att uppnå till år 2030. Men då krävs det också att rent vatten och god sanitet är högsta prioritet för världens ledare i kampen mot extrem fattigdom”, avslutar Cecilia.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 - 100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se

För fallstudier och bilder om ’open defecation’ klicka här.

Korta fakta om ’Open Defecation’:

·  I Nigeria har andelen människor som uträttar sina behov i det fria varit konstant med 23.1% år 2000 och 23% år 2012.

·  I Indien har andelen människor som uträttar sina behov i det fria samtidigt minskat från 63.4% år 2000 till 48.3% år 2012.

·  Etiopien har gjort dramatiska framsteg gällande på området, med en minskning från 76,3 % år 2000 till 36,7% år 2012.

·  Bangladesh har också gjort stora framsteg med hjälp av olika kommunikationskampanjer. Antalet personer som uträttar sina behov i det fria sjönk från 19,2% år 2000 till 2,5% år 2012.

·  WaterAid’s beräkningar (baserade på data från WHO och Unicef), tyder på att man med dagens takt inte kommer att kunna eliminera ‘open defecation’  Afrika söder om Sahara innan  år 2063. I södra Asien kommer det att dröja till år 2044.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett över 19 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 15 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön