2022-02-17 08:30Pressmeddelande

WaterAid och Plan International i samarbete om nytt projekt för menshälsa och flickors rätt till utbildning i Bangladesh

Anna Nilsdotter, generalskreterare för WaterAid Sverige.Anna Nilsdotter tar emot checken som symboliserar stödet till projektet i Bangladesh, som WaterAid och Plan International precis beviljats.

I Bangladesh kan en tredjedel av flickorna inte gå i skolan när de har mens. Nu ska Plan International och WaterAid samarbeta för att öka kunskapen, bryta tabun och undanröja praktiska hinder, som bristen på toaletter, för att bekämpa diskriminering av flickor och unga kvinnor och lyfta deras rätt till utbildning.

Varje enskild dag har 300 miljoner kvinnor mens. Trots det möts flickor och unga kvinnor runt om i världen av föreställningar om mens som något fult, farligt, smutsigt och skamfullt, och de behov flickor har när de har mens ignoreras. I Bangladesh leder detta till en rad hinder för flickor i deras vardag såsom missad skolgång, begränsade fri- och rättigheter och barnäktenskap.

Plan International och WaterAid får nu sju miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet för att tillsammans med en rad lokala samarbetspartners arbeta med menshälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter genom projektet ”Stop the Stigma: Empowering Dreams of menstruating girls in Bangladesh”.

Vi måste överallt bekämpa fördomar och tabun kring mens för att flickor och kvinnor ska kunna leva fullvärdiga liv. Men det måste också finnas rätt förutsättningar i till exempel skolan. Nästan hälften av världens skolor saknar möjligheter att tvätta händerna med tvål och vatten. Och mer än var tredje skola saknar toalett helt och hållet. Man måste möta flera utmaningar på samma gång", säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Plan International och WaterAid kommer att arbeta med hela samhället för att förändra förlegade synsätt, öka förståelsen för menshälsa och hygien och på så sätt skapa långsiktig och hållbar förändring för flickors och kvinnors rättigheter i Bangladesh. Projektet kommer att satsa mycket på kunskapshöjande insatser för unga och möjliggöra för att de ska kunna vara en del av förändringen.

Plan International och WaterAid kommer att arbeta med hela samhället för att förändra förlegade synsätt, öka förståelsen för menshälsa och hygien och på så sätt skapa långsiktig och hållbar förändring för flickors och kvinnors rättigheter i Bangladesh. Projektet kommer att satsa mycket på kunskapshöjande insatser för unga och möjliggöra för att de ska kunna vara en del av förändringen.

Mens är en naturlig del av livet, men fortfarande 2022 är det på olika platser i världen tabu och ett hinder för flickors utbildning. Tjejer och unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, utan att känna skam eller otrygghet. Med satsningar på kunskap kommer vi långt!, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International.

Plan International och WaterAids projekt är ett av sju i en temasatsning för flickors utbildning runt om i världen. Temasatsningen hålls ihop av Svenska Postkodstiftelsen vars roll är att möjliggöra samverkan, gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande mellan projekten. Sammanlagt delas 50 miljoner kronor ut. 

Kunskap och säkerhet är nycklarna för att unga kvinnor ska kunna gå i skolan även när de har mens, vilket är viktigt, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.