2018-03-26 13:47Pressmeddelande

WaterAid och Lindex startar samarbete i Bangladesh

null

Den 1 april startar WaterAid i samarbete med Lindex ett nytt projekt i Bangladesh huvudstad Dhaka. Syftet med projektet är att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter i några av Dhakas fattigaste områden. Projektet finansieras av Lindex försäljning av plastpåsar, i linje med One Bag Habit.

WaterAid och Lindex fördjupar sitt samarbete genom att starta ett treårigt projekt i Bangladesh huvudstad Dhaka. Projektet kommer se till så att fler människor i området Mirpur får tillgång till rent vatten och toaletter. Mirpur är ett extra viktigt område för Lindex att engagera sig i eftersom en stor andel av invånarna arbetar inom textilindustrin. Projektet finansieras av överskottet från Lindex försäljning av påsar, i linje med initiativet One Bag Habit.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Rent vatten, sanitet och hygien är helt grundläggande för att människor ska kunna leva bra och hälsosamma liv, men trots det saknar miljoner människor i Bangladesh idag tillgång till rent vatten och sanitet. Projektet som vi nu startar tillsammans med Lindex kommer leda till hållbar förändring för tusentals människor och förbättra deras liv för alltid, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Lindex hållbarhetschef Anna-Karin Dahlberg kommenterar:

– På Lindex har vi under många år arbetat aktivt hos våra leverantörer med såväl vatten som hälsa och sanitet för kvinnor. Vi är otroligt stolta över vårt fördjupade samarbete med WaterAid där vi nu även kan ha positiv påverkan på livet utanför fabrikerna, säger Anna-Karin Dahlberg, Hållbarhetschef på Lindex.

Om projektet

Projektet kommer förbättra tillgången till rent vatten och toaletter i samhället och på skolor. Insatser för förbättrad hygien kommer också att genomföras. Utöver det kommer projektet bidra till att flickor och kvinnor får en starkare ställning genom att de utbildas inom hygien och entreprenörskap. Projektet kommer att pågå under tre års tid, och det finansieras av överskottet från Lindex försäljning av påsar, i linje med One Bag Habit. One Bag Habit syftar till att minska konsumtionen av påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Överskottet från försäljningen av påsar doneras till ändamål som driver hållbar utveckling.

Om Mirpur

Mirpur ligger i Bangladesh huvudstad Dhaka, och en stor andel av invånarna arbetar inom textilindustrin. Tillgången till rent vatten och toaletter är mycket låg, vilket framförallt påverkar kvinnor. Det är deras ansvar att hämta vatten till familjens behov, och kvinnor har också större behov av hygieniska toaletter när de har mens. Brist på vatten, toaletter och hygien i Mirpur påverkar kvinnors hälsa, arbetsförmåga och därmed också inkomst.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön