2020-04-06 10:33Pressmeddelande

WaterAid lanserar ”Krona mot Corona” – en kampanj där företag och kunder kan engagera sig i kampen mot coronaviruset

null

Den internationella organisationen WaterAid arbetar över hela världen för att genom hygienbudskap, rent vatten och tvål minska spridningen av coronaviruset. Nu lanserar de kampanjen ”Krona mot Corona” i vilken företag, med gåvor eller genom att engagera sina kunder, kan bidra till organisationens livsviktiga arbete med att begränsa smittspridningen i de mest sårbara länderna.

WaterAid lanserar idag kampanjen ”Krona mot Corona”. I kampanjen kan företag engagera kunder och medarbetare att bidra till att minska spridningen av coronaviruset i några av världens sårbaraste länder. WaterAid väljer i kampanjen att ta bort den ordinarie licenskostnaden för företag som vill använda organisationens varumärke vid försäljning. Detta för att så många som möjligt ska kunna vara med och bidra.

WaterAid har för kampanjen tagit fram ett särskilt emblem som företag kan använda online och i butik för att skänka procent av produktförsäljning, bidra med en direkt gåva eller engagera kunder att runda upp sina köp.

Thomas Rebermark, Ansvarig Företagssamarbeten WaterAid Sverige, kommenterar:

– Vi vet att många människor och företag har det väldigt svårt just nu, och ingen är opåverkad av situationen. Men vi vet också att många kunder vill vara med och göra skillnad, och vi vet att ett samarbete med WaterAid generellt leder till ökad försäljning. Företag som engagerar sig i ”Krona mot Corona” kan alltså både gynna affären och bidra till WaterAids arbete med att minska smittspridningen. Därför vill vi göra det så lätt som möjligt för företag och deras kunder att bidra efter förmåga, säger Thomas Rebermark.

Vill ditt företag engagera sig i ”Krona mot Corona”, eller bidra på andra sätt?

Kontakta thomas.rebermark@wateraid.se eller läs mer här om hur det går till: https://www.wateraid.org/se/krona-mot-corona

Om situationen

Coronaviruset har på bara ett några månader spridit sig över världen och fall har nu rapporterats i nästan alla länder på jorden. Dagligen rapporteras fler och fler fall från länder där WaterAid arbetar, länder som Burkina Faso, Indien, Pakistan och Nigeria. De länder och samhällen där WaterAid arbetar, som också är några av världens fattigaste länder, är generellt extremt dåligt rustade för att kunna kontrollera smittspridningen och ta hand om de sjuka.

Idag saknar tre miljarder människor i världen möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål, trots att det är det första skyddet mot att smittas av coronaviruset. Och i världens låginkomstländer saknar nästan vartannat sjukhus (45 procent) tillgång till rent vatten.

Vad gör WaterAid

WaterAid genomför nu stora hygieninsatser i alla länder där organisationen arbetar. Insatserna är alltid anpassade efter situationen och behovet lokalt, men går generellt ut på att:

  • Sätta upp faciliteter för att människor ska kunna tvätta händerna med tvål och rent vatten på platser där många passerar.
  • Starta och utöka informationskampanjer om handhygien, så att alla människor känner till hur de ska tvätta händerna för att minska risken att smittas.
  • Arbeta med ländernas regeringar och myndigheter för att med WaterAids expertis bidra till att deras insatser blir effektiva.

WaterAid är en av de ledande organisationerna i världen som arbetar med vatten, sanitet och hygien, och därmed har organisationen kapaciteten och kunskapen att agera snabbt och kraftfullt för att i stor skala nå ut med hygienbudskap och mildra smittspridningen i flera länder. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • 3 miljarder människor i världen saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten.
  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön