2015-12-15 14:36Pressmeddelande

WaterAid: Klimatavtalet i Paris saknar vattenfokus

null

Efter två veckor av tuffa förhandlingar skrev världens ledare i helgen äntligen på det nya klimatavtalet i Paris. Avtalet innehåller flera positiva delar vilket ger hopp för de människor på jorden som är mest utsatta för klimatförändringar, men WaterAid är samtidigt bekymrade över att tillgång till rent vatten inte finns med som ett fokusområde i avtalet.

60-åriga Diallo Adana bor i en by i Burkina Faso, nästan 1 000 mil från Paris där världens ledare precis har avslutat förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Trots att klimatmötet i Paris utspelar sig i en helt annan verklighet än Diallos är det just för personer som henne avtalet kommer spela störst roll. För personer som Diallo representerar avtalet i Paris hopp.

Diallo är helt beroende av sina jordnötsodlingar för att överleva, men förra året slog skörden fel på grund av torka. Forskning visar att nederbörden i stora delar av Västafrika har minskat stadigt de senaste decennierna. Regnet har också blivit mer oförutsägbart då det kommer senare på året och slutar tidigare. Det skapar stora problem för jordbruksberoende personer som Diallo.

– Det regnar, men så slutar det och då dör våra plantor. Så var det inte förut, berättar Diallo Adana för WaterAid.

Torka kan ha flera olika orsaker, men i takt med att klimatet på vår jord förändras blir vädret mer oförutsägbart och antalet naturkatastrofer ökar. Klimatförändringar tar sig framförallt uttryck i vattenförändringar som torkan i Västafrika eller översvämningar i Bangladesh. Sådana katastrofer kommer bli ännu vanligare i framtiden i takt med att jorden värms upp.

Därför är det helt avgörande att temperaturhöjningen begränsas. WaterAid anser att avtalet innehåller flera positiva delar, exempelvis försöket att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader, ökad finansiering till klimatanpassning samt att en artikel omfattar ersättning för skador och förluster orsakade av klimatförändringar.

Men trots dessa positiva delar med avtalet är WaterAid bekymrade över att tillgång till vatten inte finns med som ett fokusområde. Klimatförändringar tar sig framförallt uttryck i vattenförändringar genom torka, översvämningar, extremt väder och stigande hav. Hållbar tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för att samhällen ska kunna hantera effekterna av klimatförändringar. Tillgång till rent vatten, förbättrade latriner och möjligheten att tvätta händerna med tvål är avgörande för människors hälsa och samhällens motståndskraft vid extrema väderfenomen.

Förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien är också viktigt för att öka samhällens motståndskraft mot klimatförändringar. Samhällen som använder djupa brunnar eller borrhål är mindre sårbara för torka än de som är beroende av floder och vattensamlingar, och förbättrad sanitet minskar risken för sjukdomsutbrott som kolera efter översvämningar.

De människor som saknar tillgång till vatten, sanitet och hygien är också de människor som är mest utsatta för klimatförändringar. För att satsningar på klimatanpassning ska bli effektiva och hållbara måste vatten, sanitet och hygien inkluderas både globalt och i nationella planer. Därför är det viktigt att alla parter nu försäkrar att finansieringen till klimatanpassning hamnar där det behövs som mest, och att behoven hos de fattigaste och mest utsatta människorna är prioriterade.

För WaterAid, som representerar och stöttar människor i utvecklingsländer, handlar en stor del av vårt arbete om att hjälpa personer som Diallo Adana att anpassa sig till torka, översvämningar och andra effekter av klimatförändringar. Världens fattigaste och mest utsatta människor borde inte behöva betala priset för utvecklade länders utsläpp.

Idag klockan 15:30 besöker Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, Musikhjälpen för att berätta om hur WaterAid jobbar för att stötta människor som påverkas av klimatrelaterade katastrofer.

För kommentarer och mer information, kontakta WaterAid Sverige

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som arbetar i 37 länder. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön