2015-04-01 09:00Pressmeddelande

WaterAid – främst inom vatten och sanitet enligt global rankning

null

WaterAid har utnämnts till världens främsta icke-vinstdrivande organisation inom området vatten och sanitet.

Bakom utnämningen står Philanthropedia, en oberoende forskningsorganisation som tillfrågat 82 experter inom området vatten och sanitet vilken global organisation de tycker gör störst skillnad inom vatten- och sanitetsområdet.

De tillfrågade, som var forskare, lärare, journalister och beslutsfattare, identifierade 16 organisationer som arbetar med vattenfrågor. Experterna utvärderade sedan organisationerna utifrån deras möjlighet och förmåga att göra skillnad, vad de ansåg vara organisationernas styrka och hur organisationerna ytterligare kan förbättras.

WaterAid hamnade på första plats. På andra plats kom Water for People och på tredje plats IRC Wash.

"Det här erkännandet bekräftar att vårt sätt att arbeta för att ge världens fattigaste samhällen tillgång till rent vatten och toaletter verkligen gör skillnad. Det är vi oerhört stolta över. Vi är övertygade om att tillgången till rent vatten och säkra toaletter är avgörande i kampen mot extrem fattigdom”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid i Sverige.

Så här kommenterar Philanthropedia utnämningen:

”WaterAid är den organisation som har djupast kunskap om de utmaningar som är kopplade till vattenförsörjning. De samarbetar nära nationella regeringar och andra internationella organisationer och har ett öppet förhållningssätt kring olika aspekter av vattenförsörjning, från tekniska lösningar till policy och beslutsfattande.

WaterAid arbetar med politiker och beslutsfattare på alla nivåer och utmanar ständigt sig själv som organisation genom att hela tiden förbättra sin förmåga att leverera tjänster och stärka lokala samarbeten i de länder där de är verksamma. WaterAid är den enda organisation som arbetar med samtliga aspekter av vatten, sanitet och hygien”.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet.

För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön