2023-05-11 06:58Pressmeddelande

WaterAid använder schackspel för att belysa menshälsa

Ett schackspel där drottningspjäsen är blodig.Bloody Queen, ett schackspel designat av konstnären Evelina Kroon. Foto: MOG STUDIO

Flickor och kvinnor exkluderas från samhällen i stora delar av världen enbart på grund av att de har mens. Nu lanserar WaterAid Bloody Queen, ett schackspel designat av konstnären Evelina Kroon, för att uppmärksamma de tabun, stigman och orättvisor som fortfarande kopplas till mens. För att symbolisera vad som händer när kvinnor tvingas vara frånvarande på grund av mens saknar schackspelen en viktig spelare – drottningen.

– Vi vill att fler människor ska engagera sig för flickors och kvinnors rättigheter så att alla kan delta i samhället fullt ut och på lika villkor, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid.

Trots att mens är en del av vardagen för nära hälften av jordens befolkning är det något som på många håll i världen är omgärdat av skam, tabu och stigma, vilket leder till att flickor och kvinnor exkluderas från utbildning, arbete och andra aktiviteter under sin menstruation. Samtidigt saknar var tredje skola i världen toaletter och omkring 88 procent av alla flickor och kvinnor i världen har inte tillgång till kommersiella mensskydd när de har mens. 

När kvinnor och flickor inte kan sköta sin menshälsa och tvingas vara frånvarande på grund av sin mens går hela samhällen miste om viktig kompetens och resurser. För att uppmärksamma detta lanserar WaterAid schackspelet ”Bloody Queen”. Spelet saknar en viktig spelare – nämligen drottningen, detta för att symbolisera de förluster ett samhälle gör när kvinnor tvingas vara frånvarande

Några av schackbrädena, designade av den svenska konstnären Evelina Kroon, kommer att ställas ut på Space i Stockholm. Två av brädena kommer att auktioneras ut under våren medan ett är på besök hos WaterAids systerorganisation i Nepal. På WaterAids hemsida kan man även utmana varandra i schack, men även där har spelet en frånvarande drottning. För att öka sina chanser att vinna kan man köpa en Bloody Queen, pengarna går till WaterAids arbete för menshälsa i världen.

– Vi vill öka kunskapen om menshälsa och dess påverkan på kvinnor och samhället i stort. Genom att bryta tabun och engagera oss kan vi skapa en jämställd värld där alla, oavsett kön, har lika möjligheter, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid.

Om Evelina Kroon

Konstnären Evelina Kroons verk består av repetitiva mönster och oväntade färgkombinationer. Hennes kompositioner skapas med tejp, färg och lack, och återfinns som både konst och inredning. Hon har bland annat blivit uppmärksammad för sin kollektion för ARKET där hon designade färgglada ullfiltar producerade av Klippan, samt för sina kollektioner för Svenskt Tenn.

För mer information, kontakta gärna:

Louise Myrseth, pressansvarig på WaterAid, press@wateraid.se, 08-677 30 80


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner tillgång till hygien som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth