2018-03-22 07:11Pressmeddelande

Vattenkrisen i världen drabbar framförallt fattiga människor – visar rapport från WaterAid

null

Idag saknar 844 miljoner människor tillgång till rent vatten, och 60 procent av jordens befolkning bor i områden där det råder vattenbrist. Värst drabbas redan fattiga och utsatta människor, det visar rapporten The Water Gap som WaterAid släpper idag på Världsvattendagen.

Läs hela rapporten här

Idag den 22 mars på Världsvattendagen släpper WaterAid rapporten The Water Gap som visar vilka länder i världen som drabbas värst av den globala vattenkrisen. Med 163 miljoner människor utan rent vatten står Indien ut som det land i världen där flest saknar rent vatten. Men räknat på andel av befolkningen är vattenkrisen värst i afrikanska länder söder om Sahara.

Årets rapport innehåller också statistik som visar att vattenkrisen framförallt drabbar redan utsatta och fattiga grupper, och de framsteg som världen har gjort de senaste decennierna genom förbättrad tillgång till rent vatten har i stor utsträckning inte omfattat dessa människor. Det är helt enkelt världens fattigaste människor som också lever utan rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste delen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.

Rapporten visar också att kön förstärker denna ojämlikhet eftersom det i majoriteten av fallen är kvinnor som ansvarar för familjens vattenförsörjning. En kvinna som varje dag hämtar de rekommenderade 50 literna per person till en familj på fyra, från en vattenkälla 30 minuter bort, spenderar två och en halv månad varje år på att hämta vatten.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Det är mycket oroande att situationen för världens fattigaste och mest utsatta grupper inte har förbättrats trots de stora framsteg som gjorts de senaste decennierna. Eftersom det framförallt är kvinnor som är ansvariga för familjens vattenförsörjning bärs vattenkrisen bokstavligen på ryggen av kvinnor i världens fattigaste samhällen, och det är oacceptabelt att inte mer görs för att förbättra deras situation, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– WaterAid vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, och det är också ett mål som världens länder har åtagit sig att förverkliga till 2030 genom de globala målen. I nuvarande takt är vi inte ens i närheten av att nå det målet. Därför måste takten öka, och att nå de fattigaste och mest utsatta människorna prioriteras, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Huvudpunkter ur The Water Gap

  • Eritrea, Papua Nya Guinea och Uganda är de länder där lägst procent av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten.
  • Mocambique är det fjärde land i världen där störst framsteg har gjorts sedan 2000, men trots det är Mocambique det tionde land i världen med sämst tillgång till rent vatten. Huvudstaden Maputo upplever nu allvarlig vattenbrist och ransonering av vatten förbereds.
  • Både globalt och inom länder är det de fattigaste människorna och grupperna som saknar rent vatten. I exempelvis Mali har 93 procent av den rikaste andelen av befolkningen tillgång till rent vatten, medan bara 45 procent av den fattigaste har det.
  • Indien är fortfarande det land där flest människor saknar rent vatten (163 miljoner). Men Indien är också ett av de länder där störst framsteg gjorts. Sedan år 2000 har 300 miljoner indier fått rent vatten.
  • Efter Indien är Etiopien det land i världen där flest människor lever utan rent vatten (60 miljoner). Etiopien är också fjärde land i världen där lägst andel av befolkningen har grundläggande tillgång till rent vatten (39 procent).

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön